ANBI Gegevens St. Community Service

De Stichting Community Service van de Rotary Club Arnhem–Rijn is in Arnhem opgericht op 21 februari 1990.

Doelstelling

Het doel van de stichting is fondsen en donaties te verwerven, die worden ingezet voor de verwezenlijking van het dienst-ideaal van Rotary door het verlenen van steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang.

Beleidsplan

Het beleidsplan wordt iedere vier jaar geactualiseerd en heet ‘kader besteding gelden’. Dit plan wordt jaarlijks vertaald in een jaarplan. Hierin is vastgelegd dat wij lokale, nationale en internationale projecten ondersteunen. Bij de concretisering van de projecten gaan we primair uit van het bijdragen aan lokale projecten, waarbij we als Rotary Club Arnhem-Rijn bij voorkeur ook onze eigen expertise of fysieke steun in kunnen zetten. Aanvragen voor projecten door derden of door leden komen binnen bij de commissie community service van Rotary Club Arnhem-Rijn. Deze commissie beoordeelt het voorstel en (na de club hierover te hebben geïnformeerd) beargumenteert de honorering van het project naar de Stichting.

De middelen van de Stichting worden gevormd door de jaarlijkse bijdragen van de leden van Rotary Club Arnhem-Rijn, door sponsoring en door fondsverwervingsactiviteiten van Rotary Club Arnhem-Rijn. Financieel wordt verantwoording afgelegd aan Rotary Club Arnhem-Rijn.

Bestuur en beloningen

Het bestuur bestaat uit drie leden, te weten Mieke Hanemaaijer (voorzitter), Fabian Nijhuis (penningmeester) en Peter Paul van der Kaaij (secretaris). Allen zijn lid van de Rotary Club Arnhem-Rijn. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Activiteiten

Een aantal activiteiten staan structureel op onze agenda. Dit betreft de Zilvervloot, het oliebollen bakken en het Koken voor Kruispunt. Bij de Zilvervloot verwennen we eenzame ouderen een dag met een tour in de omgeving met koffie en een uitgebreide lunch. Jaarlijks bakken we, tussen kerst en oud en nieuw, oliebollen en verdelen die onder de bewoners van de Drie Gasthuizen. Vier keer per jaar koken we voor dak- en thuislozen bij de stichting Kruispunt. Daarnaast hebben we ‘grote’ projecten die we maximaal drie jaar steunen. Het afgelopen jaar hebben we geen groot project ondersteund, maar hebben we wel thema’s benoemd waaraan we graag bijdragen, te weten:

·

Vrede en Veiligheid

·

Laaggeletterdheid

·

Sociale mobiliteit

De jaren daarvoor waren dit de Picknick (diversiteits-initiatief) en de kerstkuier in Doorwerth. Daarvoor is bijgedragen aan Samenleven doe je zo, Wandelen voor water, Shelterbox, Kunstkampen in het buitenland voor jongeren die dit zelf niet kunnen bekostigen. Daarnaast hebben we incidentele acties, zoals Bloembollen voor Polio (geplant bij het BIO vakantieoord), individuele hulpvragen en dragen we bij aan projecten van andere Arnhemse Rotary clubs.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording Rotary jaar 2019-2020 kunt u hier downloaden.

 

Contactgegevens:

Email: arnhemrijn@gmail.com

Bank: NL87ABNA 0428337317 ten name van: comm serv rotary arnhem

KvK: 41050807

RSIN: 814400358