© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Donatie Stichting Present

28 juni 2023

Stichting Present ontvangt 2.000 euro van Rotary club Bergum

Vandaag mochten we 2.000 euro overmaken aan Stichting Present de Wâlden.
Met deze financiële bijdrage organiseerd Stichting Present waardevolle ontmoetingen, waarbij we samen:

  • de beweging van omzien naar elkaar in De Wâlden versterken
  • de mensen in De Wâlden helpen
  • de mensen bereiken die de hulp echt nodig hebben (geen netwerk hebben, leven met een beperking of weinig financiële middelen hebben)

Present in praktijk

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms mist een schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Wij brengen mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present beweging van omzien naar elkaar in De Wâlden versterkt.

Impact

Vrijwilligerswerk via Present heeft zin! De methode Present staat in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep via Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit onze methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag inzet op projectbasis.

Werkwijze

Present werkt aanbodgericht met groepen mensen. De kennis en kunde van deze deelnemers zijn het vertrekpunt. Dit aanbod koppelen we aan de hulpvraag van mensen die dit goed kunnen gebruiken in De Wâlden. Op die manier zorgen we voor een mooie dag die aansluit bij de vrijwilligers. De hulpvragen kunnen alleen door maatschappelijke organisaties aangemeld worden. Zo komt de hulp terecht bij de mensen die het écht nodig hebben. Door de koppeling tussen aanbod en hulpvraag ontstaat een project met een waardevolle ontmoeting tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen.

Voor meer informatie; zie website Stichting Present de Wâlden