© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service Beverwijk

Community Service stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van maatschappelijke noden tot taak stellen.

Steun aan personen die hulp behoeven betekent tegenwoordig:

- Als de ‘nood’ gebrek aan geld is, dan organiseert Community Service fondsenwervende activiteiten of schenkt geld uit het vermogen van de stichting

- Als de ‘nood’ gebrek aan iets anders is dan geld, dan zorgt de Community Service ervoor dat de kennis en deskundigheid van de clubleden wordt ingezet om de vereiste steun te bieden

- De Community Service verleent ook steun aan culturele doelen.

Om in aanmerking te komen voor steun dient het doel tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- Het doel past binnen het karakter van de Rotaryclub Beverwijk

- Het doel is (bijvoorkeur) lokaal of regionaal

- De eventuele bijdrage ‘maakt een verschil’

- Community Service krijgt inzage in de organisatie en de activiteiten van de aanvrager.

Als u van mening bent dat u of uw organisatie misschien wel in aanmerking komen voor steun, kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en per post opsturen naar de Rotaryclub.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden

De Stichting Community Service van de Rotary Club Beverwijk krijgt haar inkomen enerzijds uit giften van de leden en anderzijds uit fondswervingsactiviteiten. De laatste zijn meestal voor een specifiek doel.

Bestuur: mw. Janine Denton, dhr. Ton van der Scheer, dhr. Peter-Paul Zwager
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

RSIN of fiscaalnummer: 8227 18 996
Het email adres is secretaris@rcbeverwijk.nl

OVERZICHT DONATIES

2019

 

2018

 

2017

 

Kind & Muziek

€ 9.167

Kind & Muziek

€ 11.675

Kind & Muziek

€ 10.066

Kikid

€ 5.000

Kikid

€ 5.000

 

 

Samenloop voor hoop

€ 1.500

Kind & Brandwond

€ 5.067

Samenloop voor hoop

€ 500

Rotary4you

€ 1.955

Rotary4you

€ 1.900

Rotary4life

€ 250

Rode Kruis IJmond

€ 1.000

Young Art Festival

€ 2.000

Young Art Festival

€ 2.000

Santa Run

€ 1.250

Santa Run

€ 1.000

Santa Run

€ 500

Vrienden vd Beiaard

€ 1.000

Radio Beverwijk

€ 605

Scouting M. Toxepeus

€ 1.000

Humanitas

€ 820

Shelterbox St Maarten

€ 750

Kenia Education

€ 2.000

 

 

St. Kunst & Cultuur

€ 750