© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Waar maakt onze club zich sterk voor

Als Rotary Club Beverwijk hebben we ‘service’ hoog in het vaandel staan: we willen graag een bijdrage leveren aan mooie maatschappelijke doelen en projecten. We hebben voor de komende drie Rotaryjaren gekozen voor een centraal thema: jeugd. Hierbij hebben we drie ambities:

- DUURZAAMHEID: We doneren niet alleen geld, maar dragen ook bij vanuit onze talenten en competenties.

- ‘LICHT EN DONKER’: We zetten ons in voor projecten en thema’s die op een ‘lichte’ en uiteraard mooie manier bijdragen aan de ontwikkeling van de Beverwijkse jeugd (zoals bijvoorbeeld Kind en Muziek), maar we schuwen de moeilijke maatschappelijke thema’s waar de huidige jeugd mee te maken heeft niet.

- MAXIMAAL VERBINDEN, INTERN EN EXTERN: Wij zorgen ervoor dat we onze netwerken maximaal inzetten om deuren te openen en te verbinden. Dat waar we aan bouwen is niet van ons, het is van de Beverwijkse gemeenschap: door mensen en organisaties met elkaar te verbinden, zorgen wij ervoor dat zij dit ook zo zien, ervaren en oppakken.

We hebben 4 prachtige projecten benoemd waar we de komende jaren met elkaar en met mensen uit Beverwijk veel tijd en energie in steken om van deze projecten iets moois te maken:

1. KIND EN MUZIEK: het bevorderen van muzikale vorming op basisscholen waar het door gebrek aan middelen niet vanzelfsprekend is dat kinderen van huis uit dan wel op school muziekonderwijs krijgen. De scholen die wij ondersteunen zijn: OBS Het Kompas, OBS 't Kraaienest, OBS De Sterrekijker en SBO De Zeearend.

2. STICHTING KIKID: Kikid ontwikkelt projecten die erop gericht zijn ECHT in gesprek komen met jongeren over voor hen belangrijke thema’s. Thema’s zoals alcohol en drugs, relaties en seksualiteit, geld en schulden, social media, groepsdruk en (cyber)pesten. Kikid gelooft dat het vergroten van weerbaarheid bij jongeren mogelijk is door een open en eerlijk gesprek met hen aan te gaan. Hierdoor worden zij zich bewuster van hun eigen kracht en de keuzes die zij kunnen maken. Door jongeren echt te zien, leren zij zichzelf echt te zien en anderen om hen heen. Kikid creëert met haar programma’s een sfeer waarin jongeren zich meer verbonden gaan voelen, met zichzelf en met anderen. De komende jaren ondersteunen we Kikid op vele terreinen om hun prachtige werk voort te kunnen zetten.

3. RODE KRUIS ZIEKENHUIS: Binnen het Rode Kruis Ziekenhuis ondersteunen wij het Kinderbrandwondencentrum en de kinderafdeling. De komende jaren zullen we samen met hen elk jaar een project benoemen en uitvoeren. Dit Rotaryjaar gaan we een buitenspeelplaats realiseren.