© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Water&Educatie

Water- en Educatiecommissie

De Water- en Educatiecommissie regio VI district 1580 is een uniek en succesvol samenwerkingsverband tussen de volgende Rotaryclubs:

· RC Machakos, Kenia (vanaf 2006)

· RC IJmond (vanaf 2006)

· RC Santpoort (vanaf 2006)

· RC Velsen (vanaf 2007)

· RC Beverwijk (vanaf 2008)

· RC Santpoort-Brederode (vanaf 2011)

· RC Heemskerk-Uitgeest (vanaf 2015)

De commissie houdt zich sinds 2006 bezig met het realiseren van water- en later ook onderwijsprojecten in de regio Machakos County in Kenia.


Waterprojecten

Tot 2013 hield de commissie zich uitsluitend bezig met projecten die beoogden in de regentijd water op te vangen om daarover te kunnen beschikken in de droge tijd. Dit werd gerealiseerd door het aanleggen van twee dammen en door het plaatsen van ruim 100 watertanks van 10.000 liter bij 21 scholen. Tevens zijn bij diverse scholen toiletgebouwen en handenwasunits geplaatst.

Klik hier voor een overzicht van de projecten t/m 2013.

Klik hier voor foto's bij een groot deel van de gerealiseerde projecten.

De belangrijkste redenen om juist bij scholen water- en sanitatieprojecten te realiserne zijn de volgende:

· ouders zijn eerder geneigd hun kinderen naar school te sturen als daar schoon drinkwater voorhanden is;

· kinderen hoeven in de droge periode niet met hun moeders mee om water te halen en kunnen in plaats daarvan naar school;

· kindersterfte wordt teruggedrongen door betere hygiëne.

De projecten zijn erg succesvol, waardoor sindsdien een veel hoger percentage kinderen hun school af heeft kunnen maken.

Onderwijsprojecten

In 2014 bleek dat er, mede door het succes van de waterprojecten, ook behoefte was aan andere projecten en dan met name wat betreft vervolgonderwijs. De commissie is in 2016 dan ook een pilot gestart met het financieren van beroepsopleidingen voor de allerarmste kinderen, veelal AIDS-gerelateerde wezen.

Van de 43 studenten die tijdens de pilotfase begonnen zijn er 41 geslaagd. 36 van hen hebben een vaste baan en 5 zijn ZZP'er geworden.

Het succes hiervan heeft ertoe geleid dat de commissie dit in 2017/2018 m.b.v. van District- en Global Grants op wat grotere schaal herhaald heeft voor 140 leerlingen.


Fundraising

De commissie is in het verleden gesteund door diverse sponsoren. Klik hier voor een overzicht.

Het fundraising evenement van 26 mei 2018 dat hier eerder aangekondigd is heeft door gebrek aan belangstelling helaas geen doorgang kunnen vinden.