© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beroepsoriënterende Snuffelstage

Rotary Club Beverwijk en beroepsoriënterende snuffelstage

Elk jaar organiseren wij in maart samen met het Kennemer College en Heliomare de beroepsoriënterende stage. Dit zijn twee dagen waarbij leerlingen van Havo-4 de mogelijkheid krijgen om bij onze bedrijven rond te kijken. Het doel van de stage is om leerlingen alvast voor te bereiden op een latere beroepskeuze. Door een kijkje in de keuken bij de door ons aangedragen stagebedrijven, kunnen leerlingen een goed beeld krijgen van wat ze mogelijk in de toekomst tegen kunnen komen en eventueel de keuze voor hun vervolgstudie hierop baseren.

Tijdens de stage krijgen de leerlingen inzicht in de organisatiestructuur, de totale dienstverlening, bedrijfsprocessen en houden zij een diepte-interview met een medewerker. Onze bedrijven bieden de stagiairs twee zo afwisselend mogelijke dagen aan, zodat ze met alle facetten van het bedrijfsleven in aanraking komen. De leerlingen maken o.a. een stageverslag met hierin hun bevindingen. Het beoordelingsformulier, welke is ingevuld door de stagebegeleider maakt ook onderdeel uit van het stageverslag.

Aan de hand van de kwaliteit van de verslagen, het enthousiasme in de geschreven verhalen en het beoordelingsformulier worden de drie beste leerlingen uitgenodigd voor de presentatie van hun stageverslag tijdens het diner van de Rotary Club Beverwijk, een spannende gebeurtenis! De te winnen geldprijzen worden beschikbaar gesteld door de Rotary Club Beverwijk.