stichting community service

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van maatschappelijke noden tot taak stellen.

Steun aan personen die hulp behoeven betekent tegenwoordig:

- Als de ‘nood’ gebrek aan geld is, dan organiseert Community Service fondswervende activiteiten of schenkt geld uit het vermogen van de stichting

- Als de ‘nood’ gebrek aan iets anders is dan geld, dan zorgt de Community Service ervoor dat de kennis en deskundigheid van de clubleden wordt ingezet om de vereiste steun te bieden

- De Community Service verleent ook steun aan culturele doelen.De Stichting Community Service krijgt haar inkomen enerzijds uit giften van de leden en anderzijds uit fondswervingsactiviteiten. De laatste zijn meestal voor een specifiek doel.

Om in aanmerking te komen voor steun dient het doel tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- Het doel past binnen het karakter van de Rotaryclub Beverwijk

- Het doel is (bijvoorkeur) lokaal of regionaal

- De eventuele bijdrage ‘maakt een verschil’

- Community Service krijgt inzage in de organisatie en de activiteiten van de aanvrager.

Als u van mening bent dat u of uw organisatie misschien wel in aanmerking komen voor steun, kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en per post opsturen naar de Rotaryclub.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden

Klik hier om de laatste jaarcijfers te downloaden

RSIN of fiscaalnummer: 8227 18 996

Contactgegevens:C.H. Moensstraat 11
1942 EB Beverwijk

Het email adres is secretaris@rcbeverwijk.nl

Bestuur: mw. Saniye Wolters-Özer, dhr. Sebastiaan Addis, dhr. Evert Hoogewerf

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.