Welkom bij Rotary Bolsward

Boalsert op 'e Strún

Organisatie Boalsert op ‘e Strún maakt goede doelen bekend

27 maart 2019 

BOLSWARD - Alle deelnemers aan Boalsert op ‘e Strún 2018 mochten bij de start een goed doel in de wensboom hangen. Deze wensboom stond in de kraam van Rotary Bolsward die de wandeltocht had georganiseerd. Onlangs maakte de organisatie bekend welke doelen een financieel steuntje in de rug krijgen.

Showband Hollandia krijgt een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe carriers voor het dragen van de instrumenten. De Bolswarder Ruben Galema die samen met zijn vrouw vrijwilliger is op het hospitaalschip African Mercy dat voor de kust van Afrika operaties uitvoert die op het vaste land niet geholpen kunnen worden, krijgt ook een bijdrage voor dit bijzondere vrijwilligerswerk.

De vrijwilligers van EHBO Bolsward die bij veel evenementen in Bolsward worden ingezet hebben rugtassen met materiaal dat nodig aan vervanging toe is. Van de bijdrage kunnen 4 gevulde EHBO-rugtassen worden aangeschaft.

Lees ook: Boalsert op ‘e Strún levert tienduizend euro op

Ook is de wens gehonoreerd van een inwoonster van Bolsward voor haar zus die bijna niet meer mobiel is. Haar wens is haar zus te verwennen met een schoonheidsbehandeling. Een inwoner uit Bolsward die veel tegenslagen in zijn leven heeft gekend zal worden verrast met een dag naar wens. Activiteiten in Heechhout moeten door de eigen bewoners worden georganiseerd en bekostigd. Deze activiteiten zijn erg belangrijk voor inwoners die anders soms dreigen te vereenzamen. Het samen TV kijken in de zaal is niet goed mogelijk omdat de TV te klein was. Er is een bijdrage uit de opbrengst van Boalsert op ‘e Strún gevraagd om een grotere TV te kunnen aanschaffen. Een deel van deze bijdrage toegekend. Het andere deel moet door eigen bijdragen worden aangevuld.

Lees ook: Wandelaars genieten volop van verrassende ‘Strún’

De jongeren van World Servants die zich inzetten om de samenleving bij elkaar te brengen hebben zelf een benefiet concert georganiseerd. Uit de goede doelen pot van Boalsert op ‘e Strún wordt dit bedrag aangevuld.

Bij bovengenoemde wensen gaat het om een geldbedrag bij andere wensen gaat Rotary Bolsward iets organiseren met inzet van de eigen leden. Daarbij gaat het om het deels opknappen van een woning met achterstallig onderhoud doordat de bewoner dat zelf niet kan realiseren, het organiseren van een feestavond voor een groep vrijwilligers die zich voor kwetsbare inwoners van Bolsward inzetten, het verzorgen van een gezellig etentje voor een echtpaar dat kampt met een slechte gezondheid, samen met buren en een aantal familieleden. Ook wordt hulp geboden aan een gezin dat hier een nieuw bestaan probeert op te bouwen.

Alle bovengenoemde wensen kunnen worden gerealiseerd door deelname van de 750 wandelaars, die eind oktober 2018 meededen, maar ook de 25 belangeloos deelnemende bedrijven, organisaties en verenigingen en de 70 vrijwilligers.

De wandeltocht heeft in totaal 10.000 euro opgebracht. De andere helft van dit bedrag gaat naar de aanschaf van rijzadels voor mensen met een beperking. De volgende editie van Boalsert op ‘e Strún vindt plaats op zaterdagavond 31 oktober 2020.

Lees meer

Clubagenda

Dinsdag 2 april houdt Thakur Dhital, bestuurslid van NGO Student Help Nepal en controleur van de studentensponsoring in Nepal een presentatie. Enerzijds over wat sponsoring voor hem persoonlijk heeft betekent en anderzijds zijn ervaringen als contactpersoon voor de studenten die vanuit de Friese stichting SMPN worden gesponsord. 

Met het collectegeld sponsoren ook wij als Rotaryclub een arme Nepalese studente.

Tevens zullen Wessel Veenstra en Kevin iets vertellen over het uitzenden en ontvangen van jaarkinderen. 

notulist is Elsbeth van HaselenDinsdag 9 april:

Community Service vertelt over de activiteiten voortgekomen uit de wensboom. Deze wensen zijn vermeld in een eerdere mail. Bovendien is er artikel over dit onderwerp gewijd in de Bolswarder Krant. 

Dinsdag 16 april:

Dhr. en mevr. Galama houden een inleiding over het hospitaalschip African Mercy. Ze zijn vrijwilligers op dit schip. Bovendien is hiervoor een geldbedrag ter beschikking gesteld door Bolswert op e Strun. 

Dinsdag 23 april:

Meet the Rotary. 

Inloggen
FACEBOOK