© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Gerda Gouverneur en Elsbeth voorzitter club
Parkbop 26 mei
Facebook
Lid worden? Zie hieronder voor meer Informatie
Boalsert op 'e Strún
Film 1e editie
Excursie Hanzeruiters
Excursie Hanzeruiters
2000 tulpenbollen
End polio now
Wereldwijd actie End Polio now
RC Bolsward steunt kansarme kinderen in Nepal

Nieuws

Meer..

Wat is Rotary

Algemeen

Rotary is een internationale organisatie. Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven. 

Doel Rotary

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary doen we dat actief en maken we dat samen zichtbaar. Wij zijn People of Action. Iets van jezelf geven, dienstbaar zijn. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.  

Rotary betekent veel verschillende dingen in verschillende delen van de wereld, maar we zijn allemaal verenigd door onze kernwaarden.

Onze missie

Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders. 

Onze waarden

De basis van Rotary is een weerspiegeling van onze kernwaarden — integriteit, diversiteit, service, leiderschap, en ‘fellowship’, vriendschap. Onze kernwaarden zijn de rode draad in onze beginselen. 

4-Way test 

Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:  

Is het waar?  

Is het billijk voor alle betrokkenen?  

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?  

Komt het alle betrokkenen ten goede? 

 

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Als een wereldwijd netwerk dat ernaar streeft een wereld op te bouwen waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren, waardeert Rotary diversiteit en kent bijdragen van mensen van alle achtergronden, ongeacht hun leeftijd, etniciteit, ras, huidskleur, capaciteiten, religie, sociaaleconomisch status, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Ook lid worden?

Impact begint bij onze leden - mensen zoals jij die een wereld zien waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren - over de hele wereld, in onze gemeenschappen en in onszelf. Op clubbijeenkomsten in gemeenschappen over de hele wereld komen onze leden samen om hun banden met vrienden en buren te versterken en hun inzet om levens te verbeteren.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Als een wereldwijd netwerk dat ernaar streeft een wereld op te bouwen waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren, waardeert Rotary diversiteit en kent bijdragen van mensen van alle achtergronden, ongeacht hun leeftijd, etniciteit, ras, huidskleur, capaciteiten, religie, sociaaleconomisch status, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Hoe kan ik lid worden?

Een Rotaryclub kent overwegend een persoonlijk lidmaatschap, maar bedrijfslidmaatschappen zijn ook mogelijk. Een club is samengesteld uit personen die actief in het leven staan, in de maatschappij of binnen hun beroepsgroep. De club is autonoom in het beleid ten aanzien van het aannemen van nieuwe leden. 

Clubs accepteren nieuwe leden op uitnodiging. Om ons te helpen de juiste club voor u te vinden, stellen we u een paar vragen over uzelf. Vervolgens delen we uw antwoorden met een Rotaryclub in uw omgeving. 

Als RC Bolsward streven we na om de lokale gemeenschap te ondersteunen. Dit doen we door onze kennis en ervaring te delen, door het organiseren van projecten en evenementen en om daarmee ook financieel een ondersteuning te kunnen geven waar het nodig en wenselijk is. Recente voorbeelden daarvan zijn opgenomen in de kolom links.

Rotary NL

Clubagenda


Programma:

Het programma wordt gelukkig weer fysiek uitgevoed. Na een periode waarin we noodgedwongen bijeenkomsten hadden via Zoom.. Voor inlichtingen en clubbezoek kan contact opgenomen worden met de secretaris via rcbolsward@gmail.com 

Weet u het nog? Oktober 2018: een prachtige tocht met bijna 1000 deelnemers. We liepen door bedrijven; langs muzikale activiteiten en buurten die prachtig versierd waren. Rotary Bolsward heeft het voornemen een tweede editie editie te organisatie, waarschijnelijk in de loop van 2023. Maar ook de Santarun met kerst en de Santa-puzzeltocht, de tulpen bij het Oorlogsmonument en de watertappunten zijn initiatieven van Rotary Bolsward. 

Deze activiteiten worden georganiseerd om een groot aantal goede doelen, o.a.: nieuwe rugtassen voor de EHBO; etentje voor de vrijwilligers van de voedselbank; speciale zadels voor de Hanzeruiters voor minder validen, te ondersteunen. Maar de Rotary doet meer en jij kunt meedoen.  

Rotary Bolsward bestaat uit een enthousiaste groep die graag nieuwe mensen wil uitnodigen om kennis te maken. Bij de Rotary ontmoet je mensen uit diverse beroepsgroepen. Wisselen we kennis en ervaring uit; spreken we over maatschappelijke thema’s; nodigen we  interessante sprekers uit en op stap gaan naar bedrijven in en om Bolsward.   

Wil jij vrijblijvend kennismaken met de Rotary?  Meld je aan via rcbolsward@gmail.com


Inloggen