© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Gouverneur Gerda en voorzitter Elsbeth

Gerda Breeuwsma krijgt de gouverneursketting omgehangen door Simon de Witte.

Rotary Bolsward levert landelijk gouverneur


Gerda Breeuwsma uit Schettens, lid van Rotaryclub Bolsward e.o., is het eerste clublid dat de functie van districsgouveneur bekleedt. Ze geeft in het jaar 2022/2023 leiding aan district 1590 dat wordt gevormd door 62 Rotaryclubs in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Overijssel en Noord-Flevoland. 


Rotary is ’s werelds oudste en grootste organisatie van serviceclubs. De doelstelling komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above self. Dit betekent dat je bereid bent jezelf te geven in dienstbaarheid aan de samenleving en dat je dat in de praktijk ook zichtbaar maakt, niet alleen door het helpen opzetten van fundraising, maar ook door kennis en ervaring beschikbaar te stellen. De Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar propageert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld; bevordert goodwill en vrede door samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. 


Rotary kent in Nederland zeven districsgouverneurs. Zij regelen gezamenlijk alle landelijk taken naast hun rol in het eigen district om de clubs te voeden met de nieuwste ontwikkelingen binnen de serviceclub nationaal en internationaal. Gerda is vanuit de Rotaryclub Bolsward voorgedragen voor de functie van Gouverneur. Daarnaast leidt zij dit jaar het landelijk overleg van de zeven gouverneurs. Omdat het in Rotary de gewoonte is jaarlijks te rouleren, neemt zij deze taken tot juli volgend jaar op zich. 


Tijdens een feestelijk samenzijn in Makkum kreeg Gerda Breeuwsma haar gouverneursketting omgehangen door assistent-gouverneur Simon de Witte. In dezelfde bijeenkomst vond ook de voorzitterwisseling van de Rotary Bolsward plaats. Elsbeth van Haselen uit Witmarsum nam het stokje voor een jaar over van Marytsje Flapper. 


Het is in Rotary een goede gewoonte dat elk jaar een thema wordt omarmd. Het universele thema voor dit jaar is Imagine Rotary. Handelen en inzet vindt soms dicht bij huis plaats, soms in verre landen. De club Bolsward heeft vorig jaar locaal aan de weg getimmerd met de goededoelenwandeltocht Boalsert op'e Strún. Een tweede versie wordt momenteel nader uitgewerkt.


Rotary Bolsward ontmoet elkaar elke week op dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur in Restaurant De Wijnberg. Wie daar eens een kijkje wil nemen is van harte welkom na aanmelding op rotary.nl/bolsward.