© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.


De zeven Nederlandse gouverneurs maken zich ernstig zorgen over de humanitaire ramp die zich voltrekt in de Oekraïne. Daarom hebben we besloten om gezamenlijk met onze Districten en de Nederlandse Rotary Clubs actie te voeren voor hulp aan Oekraïne. Lees verder > 

Boskoop Schittert

De Boskoop Schitteractie is deze maand op zaterdag 9 september 

 

De volgende actie van Boskoop Schittert is op zaterdag 9 september 2023, vanuit het Rosarium, Parklaan in Boskoop. Een schitterend mooi park, die zeer milieuvriendelijk wordt beheerd en in stand gehouden. 

Wij verzamelen om 9.45 uur en eindigt tegen 11.30 uur weer in het Rosarium. 

De afgelopen week was het "hot" nieuws. Sigarettenpeuken vormen een bedreiging voor de natuur en de daarin levende organismen. Een enkel gerookte sigarettenpeuk levert genoeg verontreinigende stof op om ongeveer 1000 liter water te vervuilen. Ze zijn schadelijk voor het bodemleven op het land en komen door de wind, regen en riolering gemakkelijk terecht in zoet- en zout water. Met name voor in het water levende organismen zijn sigarettenpeuken zeer giftig en dodelijk. Sigarettenpeuken worden aangetroffen in de maag van vissen, zoogdieren en vogels. Belangrijke vervuilers die jarenlang langzaam weglekken uit de sigarettenpeuk zijn zware metalen en nicotine. En dan te bedenken dat er ongeveer 4.500 miljard sigarettenpeuken komen in de natuur en op straat terecht. 

Ongeveer driekwart van de gerookte sigarettenpeuken wordt weggegooid op straat en belandt in het milieu. Het filter van filtersigaretten bestaat uit stevig samengeperste plastic vezels waar door het roken allerlei giftige en kankerverwekkende stoffen in achterblijven. Onder invloed van zonlicht vallen de grote vezels uiteen in microplastics, die daarna nauwelijks meer biologisch afbreekbaar zijn. De schadelijke stoffen zijn zware metalen, nicotine en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en gaan gemakkelijk verbindingen aan met andere stoffen, waardoor ze uiterst schadelijk zijn voor mens en dier.

Voor informatie Boskoop Schittert: Simon de Jong 

(email: s.dejong1955@gmail.com). 

 De volgende Boskoop Schittert actie is op zaterdag 12 oktober 2023 inhet centrum van BoskoopAffiche Boskoop schittert 9 september
World cleanup

Rotary Boskoop schenkt rolstoelfiets aan Fietsmaatjes

 

Boskoop, 10 september 2023

 Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn heeft haar fietsvloot uitgebreid met een rolstoelfiets. Met deze nieuwe aanwinst kunnen ook rolstoelgebruikers erop uit gaan met een vast fietsmaatje. De rolstoelfiets geschonken door Rotary Boskoop, die onder andere de opbrengst van de Santa Run van 10 december 2022 hiervoor heeft aangewend. Marc Nuijten, de voorzitter van Rotary Club Boskoop overhandigde de nieuwe rolstoelfiets op zaterdag 9 september aan Ernest Keijzers van team Boskoop van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn. 

 Marc Nuijten: “Als Rotary Club vinden wij het belangrijk dat ook mensen die aan een rolstoel gebonden zijn, mee kunnen doen aan het mooie project van Fietsmaatjes. Dus toen wij van onze leden Simon de Jong en Teun Hooftman de vraag kregen of wij hierin iets konden betekenen, hebben we contact gezocht met het bestuur van Fietsmaatjes. Met veel plezier hebben we het geld bijeen gebracht dat nodig was voor de aanschaf van deze fiets. Dankzij diverse Boskoopse fondsen en acties die gehouden zijn in het kader van ‘800 jaar Boskoop’, kunnen we stellen dat de aankoop van de rolstoelfiets echt door de hele Boskoopse gemeenschap is mogelijk gemaakt.”

 Op 9 september werd de sleutel van de rolstoelfiets overhandigd aan Ernest Keijzers van Fietsmaatjes. Hij is ontzettend blij met de uitbreiding van de fietsvloot in Boskoop. “In maart 2022 zijn we in Boskoop officieel van start gegaan met Fietsmaatjes. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we veel meer bereikt dan we bij de start konden vermoeden. Het was destijds onze missie om een duofiets met eigen fondsen te verwerven. We hebben nu maar liefst 4 duofietsen en 1 rolstoelfiets in Boskoop. Allemaal van de beste kwaliteit met trapondersteuning en een dubbel accu pakket. En dat alles opgebracht door Boskoopse fondsen en initiatieven. Dit hadden we ons bij de start onmogelijk kunnen voorstellen. We zijn daar ongelooflijk dankbaar voor!”

 Het aanmelden voor het gebruik van de rolstoelfiets werkt iets anders dan voor ‘gewone’ Fietsmaatjes, vertelt Ernest Keijzers. “Normaal gesproken koppelen wij een vrijwilliger en een gast als maatjes aan elkaar. Die mensen kennen elkaar van te voren vaak nog niet. Voor de rolstoelfiets is het de bedoeling dat de rolstoelgebruiker zich aanmeldt samen met iemand die met hem of haar wil gaan fietsen. Een iets andere aanpak dus.”

 De rolstoelfiets staat in de stalling bij FloraVita in Boskoop en is na een initiële instructie beschikbaar voor alle deelnemers van Fietsmaatjes in Alphen aan den Rijn. Het rolstoelfiets-koppel is dan wel zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar Boskoop en weer terug.  

 Heeft u interesse in de rolstoelfiets van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn? 

Neem dan contact op via rolstoelfiets@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl of kijk op de website https://fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl/rolstoelfiets/

 

 Marc Nuijten (voorzitter Rotary Club Boskoop) overhandigt de rolstoelfiets aan Ernest Keijzers van Fietsmaatjes. 


De rolstoelfiets is zeer comfortabel en speciaal ontworpen voor een stabiele en prettige fietservaring.

Rotary club Boskoop doneert ShelterBoxen voor slachtoffers aardbevingsramp in Turkije en Syrië


Snel hulp bieden aan mensen in nood is één van de speerpunten van serviceorganisatie Rotary. Het gaat om het bieden van concrete hulp. Rotary club Boskoop doneert drie shelterboxen voor slachtoffers die geen huis meer hebben of niet meer in hun huizen durven te wonen wegens naschokken en instortingsgevaar. Veel mensen overnachten onder erbarmelijke omstandigheden in sneeuw, kou en regen. Er is sprake van grote humanitaire nood in de getroffen gebieden. 

Inmiddels is na een paar dagen in beide landen het dodental opgelopen tot boven de 36.000 en er zijn duizenden gewonden. De verwachting is dat deze aantallen nog sterk gaan oplopen. Na het uitkomen van de eerste rampberichten en het zien van zeer heftige beelden van slachtoffers van wie familie levend onder het puin ligt begraven is het Rotarynetwerk in Nederland direct in werking gesteld. Alle 500 clubs zijn door de 7 samenwerkende districtsgouverneurs gevraagd ShelterBoxen te doneren. De donaties vanuit Rotaryclubs stroomden meteen binnen en na drie dagen zijn inmiddels meer dan 200 gedoneerd ter waarde 750 euro. Daar zullen er nog veel ShelterBoxen bijkomen omdat de meeste clubs tijdens hun wekelijkse bijeenkomst samen bepalen hoeveel ShelterBoxen worden gedoneerd.

Bauke Boerma, voorzitter van ShelterBox Nederland: “Sinds de start van de actie van Rotary worden we overstelpt met donaties. ShelterBox is al ter plaatse in Turkije en Syrië en kan alle steun goed gebruiken om de slachtoffers van deze ramp een dak boven hun hoofd te bieden.”

ShelterBox, een officiële projectpartner van Rotary International, stelt in rampgebieden altijd eerst met een onderzoeksteam ter plaatse vast welke hulp het beste kan worden ingezet. Na overleg met plaatselijke en internationale hulporganisaties wordt bepaald welke hulpgoederen naar de getroffen gebieden gaan. In de bekende ShelterBoxen zit materiaal waar de mensen behoefte aan hebben zoals tenten, slaapzakken, gereedschap en tabletten voor waterzuivering. Ook worden losse goederen zoals afdekzeilen en touw, thermische dekens, warme kleding en solarverlichting geleverd. Er zijn grote tenten die groot genoeg zijn voor 4 volwassenen en 6 kinderen en kleinere tenten voor 2 volwassenen en 3 kinderen. Als richtlijn voor het inzetten van een grote tent geldt een bedrag van € 750,-. Rechtstreeks doneren voor ShelterBoxen is mogelijk via de doneerknop op https://www.shelterbox.nl/doneer/