© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Eerste Lokale Goededoelengids in Nederland

RC ‘s-Hertogenbosch West en de uit de Rotaryclub voortgekomen Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch lanceerden op maandag 1 juli 2019 de eerste Lokale Goededoelengids op een druk bezochte bijeenkomst in de Oranje Galerij van het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch.

Jan de Rond, geestelijk vader van het concept, Rotarian en voorzitter van Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch, overhandigde het eerste exemplaar van de gids aan burgemeester en eerste burger Jack Mikkers. Prof. dr. René Bekkers gaf tekst en uitleg over geefgedrag in Nederland en het binnenkort te starten onderzoek naar de invloed van lokale goededoelengidsen op geefgedrag, zie hier.

In de eerste ‘Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch’, die zowel fysiek als digitaal is verschenen, zijn organisaties opgenomen uit de sectoren buurt & wijk, kunst & cultuur, natuur & milieu en sociaal & maatschappelijk, zie https://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl.

De Bossche gids is verspreid onder notarissen, banken, vermogensbeheerders, accountants en financiële adviseurs.

Na de presentatie van de eerste Lokale Goededoelengids in 2019 in ’s-Hertogenbosch volgde Rotaryclub Alkmaar de Waag in 2021 met een Lokale Goededoelengids Alkmaar. Naar verwachting zal in 2022 door Rotaryclub Maastricht Oost de derde Lokale Goededoelengids worden gepresenteerd, zie http://www.lokalegoededoelengids.nl

Fundraising en lokale community building in één

Lokale organisaties zorgen voor een enorm positieve impuls aan de plaatselijke samenleving. Jan de Rond heeft met zijn concept lokale goededoelengids als doel om in de komende 40 jaar 10% van het geld dat in Nederland gedoneerd en vererfd wordt aan goede doelen, lokaal te laten landen. Als een ‘dekkend’ systeem van lokale goededoelengidsen kan worden gerealiseerd, betekent dat in potentie een opbrengst van circa 10 miljard euro.

Founder Jan de Rond is vol ambitie : op naar 25 gidsen in 2025!

Foto:
Presentatie Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch in stadhuis ’s-Hertogenbosch
(vlnr) Anne-Mart Agerbeek, Emiel Felix, Anne-Marie van Eeten, René Bekkers (hoogleraar), Jan de Rond, Jack Mikkers (burgemeester), Ruurd Verdam, Marga de Leeuw (gemeente) en Menso Westerouen.