• Santa Run 2016
  • Santa Run 2016
  • Internationale Quiz RCBZ - Aarschot
  • Midzomeravondrit
  • Bestuurswissel
  • Bestuurswissel
  • Midzomeravondrit
  • Ryla
  • Installatie nieuw lid
Welkom bij Rotaryclub Breda-Zuid

Over Rotaryclub Breda-Zuid

Een Rotaryclub is een "service"-club. Dit betekent dat men zich bezighoudt met het verlenen van diensten aan de gemeenschap. Dit gebeurt lokaal in clubverband, maar ook daarbuiten binnen het zogenoemde "district", op landelijk niveau en binnen Rotary International.

Een Rotaryclub maakt deel uit van de wereldorganisatie Rotary International (www.rotary.org). Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt, per 1 juli 2005, 468 clubs en ruim 20.000 leden.

Rotaryclub Breda Zuid, club nummer 228, is op 7 april 1975 geïnstalleerd. Onze moederclubs zijn Breda en Breda West. Er zijn nog steeds mensen lid, die destijds de club mee hebben opgericht. In die tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. Zo zijn een aantal leden benoemd tot Paul Harris Fellow (een eervolle vermelding, slechts verkregen voor speciale diensten ten behoeve van Rotary).

In 1983 heeft deze club een charter verleend aan de eerste Rotaractclub, in 1988 levert onze club een districtsgouverneur en in 1990 ondersteunen we de oprichting van de vierde Rotaryclub in Breda.

nieuwsbrief oktober 2019

Onlangs zijn de nieuwe cijfers van het aantal leden in ons district bekendgemaakt. Dat was best schrikken!! Het ledenaantal is gedaald naar 1.897. Ten opzichte van 1 juli 2019 zijn er 102 leden gestopt met Rotary. Deze ontwikkeling komt ieder jaar in deze periode voor, maar de uitstroom is nu significant hoger.

Zowel tijdens mijn clubbezoeken als tijdens de RBC-bijeenkomsten komt het ledenbeleid ter sprake. Iedere club denkt hierover na. Hoe kunnen we nieuwe leden aantrekken en welke acties starten we op? Dit is goed om te horen. Maak gebruik van ons jaarthema ‘Rotary Connects The World’. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen in de komende maanden. Fred Dijkers is benoemd tot district-opleider en heeft contact met het Rotary Leadership Institute (RLI). Deze organisatie verzorgt leerzame trainingen waar je op een interactieve manier kennis, informatie en leidinggevende aspecten gericht op Rotary in de breedste zin, vergaart. Tijdens de Inspiratiedag van 5 oktober 2019 in Etten-Leur zijn de vertegenwoordigers van RLI aanwezig. Graag tot ziens bij één of meerdere bijeenkomsten in ons district!

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier