Welkom bij Rotaryclub Breda-Zuid

Over Rotaryclub Breda-Zuid

Een Rotaryclub is een "service"-club. Dit betekent dat men zich bezighoudt met het verlenen van diensten aan de gemeenschap. Dit gebeurt lokaal in clubverband, maar ook daarbuiten binnen het zogenoemde "district", op landelijk niveau en binnen Rotary International.

Een Rotaryclub maakt deel uit van de wereldorganisatie Rotary International (www.rotary.org). Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt, per 1 juli 2005, 468 clubs en ruim 20.000 leden.

Rotaryclub Breda Zuid, club nummer 228, is op 7 april 1975 geïnstalleerd. Onze moederclubs zijn Breda en Breda West. Er zijn nog steeds mensen lid, die destijds de club mee hebben opgericht. In die tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. Zo zijn een aantal leden benoemd tot Paul Harris Fellow (een eervolle vermelding, slechts verkregen voor speciale diensten ten behoeve van Rotary).

In 1983 heeft deze club een charter verleend aan de eerste Rotaractclub, in 1988 levert onze club een districtsgouverneur en in 1990 ondersteunen we de oprichting van de vierde Rotaryclub in Breda.

nieuwsbrief januari 2021

Dit is alweer mijn 7de maandbrief en als ik terugkijk valt mij vooral het halve jaar op waarbij corona zorgde voor aanpassingen en bijsturingen van mijn initiële plannen.

De verzwaarde lockdown heeft ook zijn weerslag op de activiteiten die we als clubs kunnen doen. Mijn gesprekken met clubbesturen vinden wel doorgang en daarbij komt vaak dezelfde vraag naar voren: hoe houden we fellowship en aandacht voor elkaar? Essentieel daarbij is om voor de clubbijeenkomsten een goed en intrigerend programma met interessante sprekers samen te stellen en additioneel een-op-een aandacht voor elkaar te hebben. Omdat tijd en plaats daarbij door ZOOM irrelevant zijn geworden, geeft dit ook mogelijkheden. Voor clubs die daar hulp bij willen, hebben we een sprekerspool beschikbaar die tijdelijk verder gaat dan de lijst op onze districtsite. Bij interesse graag contact opnemen met je assistent-gouverneur; ze zijn er voor jullie!

Laten we hopen dat goedkeuringen van de diverse vaccins ervoor gaan zorgen dat de Rotary-organisatie, net als onze samenleving, weer spoedig kan gaan normaliseren, want dat willen we allemaal.

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier