Welkom bij Rotaryclub Breda-Zuid

Over Rotaryclub Breda-Zuid

Een Rotaryclub is een "service"-club. Dit betekent dat men zich bezighoudt met het verlenen van diensten aan de gemeenschap. Dit gebeurt lokaal in clubverband, maar ook daarbuiten binnen het zogenoemde "district", op landelijk niveau en binnen Rotary International.

Een Rotaryclub maakt deel uit van de wereldorganisatie Rotary International (www.rotary.org). Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt, per 1 juli 2005, 468 clubs en ruim 20.000 leden.

Rotaryclub Breda Zuid, club nummer 228, is op 7 april 1975 geïnstalleerd. Onze moederclubs zijn Breda en Breda West. Er zijn nog steeds mensen lid, die destijds de club mee hebben opgericht. In die tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. Zo zijn een aantal leden benoemd tot Paul Harris Fellow (een eervolle vermelding, slechts verkregen voor speciale diensten ten behoeve van Rotary).

In 1983 heeft deze club een charter verleend aan de eerste Rotaractclub, in 1988 levert onze club een districtsgouverneur en in 1990 ondersteunen we de oprichting van de vierde Rotaryclub in Breda.

nieuwsbrief oktober 2020

(...)

Intussen ben ik met fysieke clubbezoeken gestart en heb ik al 14 clubs bezocht. Je ziet duidelijk dat iedereen heel blij is om elkaar weer normaal te kunnen ontmoeten na een periode van virtuele bijeenkomsten. Voor leden die het nog niet aandurven om fysiek deel te nemen, worden oplossingen bedacht; ik heb combinaties gezien waarbij na het eten alsnog middels Zoom, Webex of Teams kon worden deelgenomen aan de bijeenkomst.

Ook heb ik geconstateerd dat het naleven van de RIVM-richtlijnen, bijvoorbeeld tijdens de nazit van de officiële bijeenkomst, een uitdaging blijft. Ik druk u allemaal op het hart om goed op elkaar te blijven letten en alle regels optimaal in acht te nemen tijdens de fysieke bijeenkomsten.

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier