• Santa Run 2016
  • Santa Run 2016
  • Internationale Quiz RCBZ - Aarschot
  • Midzomeravondrit
  • Bestuurswissel
  • Bestuurswissel
  • Midzomeravondrit
  • Ryla
  • Installatie nieuw lid
Welkom bij Rotaryclub Breda-Zuid

Over Rotaryclub Breda-Zuid

Een Rotaryclub is een "service"-club. Dit betekent dat men zich bezighoudt met het verlenen van diensten aan de gemeenschap. Dit gebeurt lokaal in clubverband, maar ook daarbuiten binnen het zogenoemde "district", op landelijk niveau en binnen Rotary International.

Een Rotaryclub maakt deel uit van de wereldorganisatie Rotary International (www.rotary.org). Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt, per 1 juli 2005, 468 clubs en ruim 20.000 leden.

Rotaryclub Breda Zuid, club nummer 228, is op 7 april 1975 geïnstalleerd. Onze moederclubs zijn Breda en Breda West. Er zijn nog steeds mensen lid, die destijds de club mee hebben opgericht. In die tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. Zo zijn een aantal leden benoemd tot Paul Harris Fellow (een eervolle vermelding, slechts verkregen voor speciale diensten ten behoeve van Rotary).

In 1983 heeft deze club een charter verleend aan de eerste Rotaractclub, in 1988 levert onze club een districtsgouverneur en in 1990 ondersteunen we de oprichting van de vierde Rotaryclub in Breda.

nieuwsbrief februari 2019

In deze brief wil ik graag aandacht vragen voor de Discon 2019 (www.rotarydiscon2019.nl). Nu de Hoeksche Waard deze mag organiseren grijpen we graag de kans om onze nieuwe gemeente goed neer te zetten. Ons eiland wordt door sommigen genoemd als dé voedingsbodem voor de Randstad. Maar ja, zo groot is het eiland niet en dus moeten ook wij innoveren. Daarom gaat onze Discon over de innovatie van het voedselsysteem. In de ochtend worden alle problemen netjes op een rij gezet, mét oplossingsrichtingen. En in de middag gaan we zien hoe dat uitpakt.

Eén mogelijke oplossing is betere bewerking van landbouwgrond met ondersteuning door drones. Genetische manipulatie kan ons misschien verder helpen, of geeft dat te veel risico’s? Komt ons toekomstig voedsel uit een 3D-printer? Zijn insecten de nieuwe eiwitleveranciers? Welke andere businessmodellen hebben we straks nodig? Welke sturing (en ondersteuning) wil de overheid geven? Kan het ook nog kleinschalig? En, heel basaal, smaakt al dat nieuwe nog een beetje? Kom luisteren en discussieer mee op zaterdag 18 mei 2019.

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.


2.     Polio Plus Fund

 Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.


3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.


Doneer hier