© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Internationale Quiz RCBZ - Aarschot
Midzomeravondrit
Midzomeravondrit
Club Golfdag
Rotary Magazine juni 2021
lees hier
word lid van de eerste E-club
lees hier

Welkom bij Rotaryclub Breda-Zuid

Over Rotaryclub Breda-Zuid

Een Rotaryclub is een "service"-club. Dit betekent dat men zich bezighoudt met het verlenen van diensten aan de gemeenschap. Dit gebeurt lokaal in clubverband, maar ook daarbuiten binnen het zogenoemde "district", op landelijk niveau en binnen Rotary International.

Een Rotaryclub maakt deel uit van de wereldorganisatie Rotary International (www.rotary.org). Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt, per 1 juli 2005, 468 clubs en ruim 20.000 leden.

Rotaryclub Breda Zuid, club nummer 228, is op 7 april 1975 geïnstalleerd. Onze moederclubs zijn Breda en Breda West. Er zijn nog steeds mensen lid, die destijds de club mee hebben opgericht. In die tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. Zo zijn een aantal leden benoemd tot Paul Harris Fellow (een eervolle vermelding, slechts verkregen voor speciale diensten ten behoeve van Rotary).

In 1983 heeft deze club een charter verleend aan de eerste Rotaractclub, in 1988 levert onze club een districtsgouverneur en in 1990 ondersteunen we de oprichting van de vierde Rotaryclub in Breda.

nieuwsbrief juni 2021

De DISCON deel 1 op 17 mei ’21.

Met ruim 300 deelnemers was de talkshow van maandag 17 mei een succes. Als je alsnog iets wilt terugzien, dan kun je de video hier vinden: Rotary aan tafel in video’s on Vimeo. Klik hier.

De Discon deel 2 op 26 juni ’21.

Het tweede deel, initieel gepland op 29 mei, moesten we uitstellen naar 26 juni . Om alsnog voor deel 2 te reserveren graag deze link gebruiken.

E-club

Onlangs hebben we besloten om een E-club op te richten, ten dienste van ons hele district. Deze ontwikkeling past in de huidige tijd en maakt het mogelijk om mensen, die geïnteresseerd zijn in Rotary, kennis te laten maken met onze organisatie. 

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier