• Santa Run 2016
  • Santa Run 2016
  • Internationale Quiz RCBZ - Aarschot
  • Midzomeravondrit
  • Bestuurswissel
  • Bestuurswissel
  • Midzomeravondrit
  • Ryla
  • Installatie nieuw lid
Welkom bij Rotaryclub Breda-Zuid

Over Rotaryclub Breda-Zuid

Een Rotaryclub is een "service"-club. Dit betekent dat men zich bezighoudt met het verlenen van diensten aan de gemeenschap. Dit gebeurt lokaal in clubverband, maar ook daarbuiten binnen het zogenoemde "district", op landelijk niveau en binnen Rotary International.

Een Rotaryclub maakt deel uit van de wereldorganisatie Rotary International (www.rotary.org). Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt, per 1 juli 2005, 468 clubs en ruim 20.000 leden.

Rotaryclub Breda Zuid, club nummer 228, is op 7 april 1975 geïnstalleerd. Onze moederclubs zijn Breda en Breda West. Er zijn nog steeds mensen lid, die destijds de club mee hebben opgericht. In die tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. Zo zijn een aantal leden benoemd tot Paul Harris Fellow (een eervolle vermelding, slechts verkregen voor speciale diensten ten behoeve van Rotary).

In 1983 heeft deze club een charter verleend aan de eerste Rotaractclub, in 1988 levert onze club een districtsgouverneur en in 1990 ondersteunen we de oprichting van de vierde Rotaryclub in Breda.

nieuwsbrief december 2018

Op het eind van dit kalenderjaar wijs ik nog eens op onze regio-awards. In district 1610 stimuleren we het uitvoeren van lokale of regionale projecten, gericht op maatschappelijke doelen. Dat zijn dan vooral projecten waarbij Rotarians zichzelf in enige vorm inzetten. Daarmee geven we een goed beeld van wat Rotary wil zijn: Rotary in actie. Dit jaar willen we bij het beoordelen van de projecten uitdrukkelijk meewegen of bij de projecten ook jongeren betrokken zijn en hoe de uitstraling is.

De drie beste projecten worden beloond met een geldprijs; 1500 euro voor het beste project, de 2e- en de 3e prijswinnaars gaan met 1000 euro naar huis. Ook zijn er enkele aanmoedigingsprijzen. Voor een uitgebreidere beschrijving van de regio-awards en de voorwaarden voor deelname verwijs ik jullie graag naar de site van ons district (Klik hier). Stuur vooral in, het is de moeite waard!

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Discon 2019, op 18 mei. Deze Discon heeft de spannende titel ‘innovatie en voedselketens’ gekregen. We kijken uit naar een inspirerend programma. 

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

 

1.     Annual Fund
Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund
Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund
Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier