© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Bestuursoverdracht 2021-2022
Bomenplanten 2021
Club bijeenkomst Zomer 2020
Rotary Sinterklaas feest 2019 in de Hofpoort
Kerstmarkt Dalen 2019
Houtverkoop
Door houtverkoop steunen we o.a. Sleen4Life
Organisatoren Sinterklaasfeest 2019
Grachtenloop van Rotary Coevorden

Voorzitter Wolter Piek heet u welkom op de site van Rotary Coevorden

Ons jaarthema: Biodiversiteit en Duurzaamheid

Inleidingen ten behoeve van het jaarthema Bio Diversiteit en Duurzaamheid in het huidige Rotary jaar.

Waterstof (2)

Een prof. dr. die zeer veel weet over energie transitie en waterstof houdt een inleiding in oktober 2021.

Waterschap en Biodoversiteit

Een lid van het bestuur van Waterschap Vechtstromen houdt een inleiding over dit thema.

Biodiversiteit (1) en Bodemverdichting

De Regionale Uitvoeringsdienst in Drenthe houdt een inleiding in januari 2022.

Biodiversiteit (2) 

In mei 2022 is een tweede inleiding over ons jaarthema.


Inleidingen ten behoeve van het jaarthema Duurzaamheid (2020-2021)

Waterstof (1)

Resato, een bedrijf gevestigd in Assen, heeft een presentatie over waterstof en de toepassings mogelijkheden van waterstof gegeven. 

Kernenergie 

Door een kernenergie deskundige een inleiding gehouden. We zijn meegenomen in de beschikbaarhed van verschillende energie dragers (kolen, aardgas, uranium) en de milieuaspecten.

Klimaat en water

Door de Watergraaf van Waterschap Vechtstromen heeft een inleiding gegeven over hoe de grondwaterstanden veranderden in de hete zomers van 2019 en 2020 ten opzichte van normale jaren.

Circulaire economie

Een van onze leden heeft ons meegenomen in de ontwikkelingen en uitdagingen van de circulaire economie en de recycling van kunststoffen.

Clubbijeenkomsten

Vanaf 18 juni zijn de clubbijeenkomsten weer bij Restaurant De Baander in Dalen. 


Fruitpersdag

Zaterdag 16 oktober organiseert Rotary Coevorden een Fruitpersdag (zie op www.huiskampsapmobiel.nl/video wat voor machine is vastgelegd), met daarnaast een markt met aan fruit gerelateerde producten. Samen met andere streekproducten zal e.e.a. in een Halloweenachtige sfeer worden gehouden.

Locatie: hoek Thyakkerstraat/Fonteinstraat in Dalen

Eigengemaakte jam wordt op de fruitpersdag verkocht.


Optreden zangeres Margriet Sjoerdsma.

Na de Corona versoepelingen van eind mei was er de mogelijkheid voor de club om een optreden van Margriet Sjoerdsma bij te wonen. Elkaar weer kunnen zien na bijna 8 maanden. Een prachtig optreden op een prachtige locatie: Theater de Hofpoort@de Fabriek.

social wall

Rotary Coevorden