© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over ons

Rotary Coevorden: ervaren, eigentijds en actueel.

Rotary is een internationale organisatie die zich, via lokale clubs, inzet om het welzijn van mensen te verbeteren. Rotary Coevorden werkt in het gebied van de gemeente Coevorden. Maar is onderdeel van Rotary International.  De website van de internationale organsatie is: https://www.rotary.org

Rotary is opgericht in Chicago in 1905, meer dan 100 jaar geleden. Wereldwijd heeft Rotary meer dan 1,2 miljoen leden, die verenigd zijn in ruim 35.000 lokale clubs. Als lid, van een Rotaryclub, kun je meer doen dan alleen. Een club kan jouw inzet, kennis en ervaring combineren met die van de andere leden en daardoor het verschil maken voor mensen en de samenleving.

Rotary Coevorden (sinds 1951) is een mooie club met 30 leden (stand juli 2023). Een actieve club die haar bijdrage levert aan de samenleving. Twee bekende initiatieven van de club zijn het Rudie Zwols Fonds en de Coevorder Grachtenloop. Beide initiatieven functioneren nu  als afzonderlijke stichtingen maar de binding met Rotary Coevorden is er nog steeds. 

De oprichter van Rotary is Paul Harris, bij de oprichting gaf hij de boodschap mee: De bekendheid van Rotary wordt bepaald door de resultaten die het bereikt, het Rudie Zwols Fonds  (http://rudiezwolsfonds.nlen de Coevorder Grachtenloop zijn daar een mooi voorbeeld van. 


Elk Rotary jaar heeft een thema.

Een Rotary jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Elk jaar wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Bij Rotary International en dus ook bij Rotary Coevorden. Elke voorzitter kiest voor haar of zijn jaar een thema. Dat dient als inspiratie om de samenleving en club te dienen.  Het thema van Rotary International voor 2023-2024 is : "Create hope in the world". Meer over het thema op: https://rotary.nl


CREATE HOPE in the WORLD.  "Create hope in the world by working for peace and mental welbeing.." Een citaat van RI President, R. Gordon R. McInally

Club bijeenkomsten zijn op onze vaste lokatie; Restaurant "De Baander" in Dalen.  


Stichting Goede Doelen

Rotary Coevorden heeft een Stichting Goede Doelen in het leven geroepen. De Stichting heeft een ANBI status. In het standaardformulier publicatieplicht (onder de tabel) wordt een nadere toelichting gegeven van het doel en werkwijzevan de Stichting Goede Doelen.
   

 

Welke activiteiten doen we? 

Behalve de activiteiten ter ondersteuning van het jaarthema doet de club activiteiten om geld te verdienen voor goede doelen of om mensen te steunen onder andere zijn dit:  Vanaf 1 juli begint ons jaar 2023-2024 waarin we ons weer elke bijeenkomst fysiek kunnen ontmoeten. Een greep uit onze activiteiten:

 • Hout kloven en houtverkoop, een markt organiseren (o.a. kerstmarkt), meubelverkoop, knieperties verkoop om geld te genereren wat we aan goede doelen kunnen besteden.
 • Sinterklaas feest in de Hofpoort voor bewoners van zorginstellingen (We hopen dat het in november 2023 weer lukt)
 • Ondersteunen van de voedselbank met verse producten
 • Helpen bij de natuurwerkdag in november in Dalen (kon dit jaar ivm Covid niet doorgaan)
 • Elk jaar kunnen twee kinderen deelnemen aan het Rotary Vakantie kamp op Vlieland door ondersteuning van onze club
 • Lezingen en sprekers over diverse thema's. Gehouden door eigen leden en externe sprekers.
 • Bijeenkomsten samen met partners van de leden.
 • Uitwisseling met de Duitse Club Rotary Russelsheim-Mainz-Spitze
 • Bezoek aan een culturele activiteit 

Om elkaar beter te leren kennen en om nieuwe leden zich snel thuis te laten voelen worden gedurende het jaar activiteiten ingepland. Vaste activiteiten voor clubleden samen met partners zijn de nieuwjaarsbijeenkomst in januari en de bestuursoverdracht in juni.


Hoe is onze club georganiseerd?

Om te zorgen voor een goed jaarprogramma, de continuiteit van de club, keuzes maken welke doelen we kunnen ondersteunen en welke bedrijven we kunnen bezoeken is een Rotary club georganiseerd in commissies, die onder het bestuur hun werk doen.

Zo kent Rotary Coevorden deze vaste commissies:

 • "Community" dit is de commissie die aanvragen voor steun behandeld en keuzes maakt welk doel we kunnen steunen. Om een keuze te maken zijn criteria bepaald.
 • "Fellowship": dit is de commissie die activiteiten organiseert binnen de club, om elkaar beter te leren kennen en vriendschap te bevorderen. Deze commissie organiseert de nieuwjaarsbijeenkomst, de bestuursoverdracht, themavonden etc.
 • "International" dit is de commissie die contact onderhoudt met buitenlandse clubs. Al jarenlang heeft Rotary Coevorden een jaarlijks weekend met Rotary Club Russelsheim in Duitsland. Het ene jaar bij ons, het andere jaar in Duitsland. ook zijn er warme banden met de club Coevorden-Uelsen.
 • "Vocational": dit is de commissie die bijdraagt aan eigen ontwikkeling van onze leden door het organiseren van bedrijfsbezoeken of het organiseren van lezingen ter verbreding van kennis en inzichten.
 • "Jeugd", deze commissie behartigd belangen voor jeugdigen binnen de club. Ze regelt de deelname van 2 kinderen aan het Vlielandkamp, ze is vertegenwoordigd in het bestuur van het Rudi Zwols Fonds. Jaarlijks organiseert ze een avond met de Jeugd Gemeenteraad van Coevorden.
 • "Ledencommissie", belangrijk voor de continuiteit van de club want deze commissie is actief op zoek naar nieuwe leden die mee willen doen om onze samenleving te ondersteunen. In de bestuursjaren 2019-2021 en hebben we 6 nieuwe leden kunnen verwelkomen.
 • "Comite Interessante Zaken" dit is een commissie die onze voorzitter voor 2022-2023 in het leven heeft geroepen.


Wat biedt Rotary voor haar leden?

Lid zijn van een Rotaryclub biedt de mogelijkheid jezelf te verbreden en te verrijken op verschillende manieren:

 • Luisteren naar en discussieren met  gastsprekers over diverse thema's.
 • Door uitwisseling van kennis, ervaring, activiteiten van mede club leden.
 • Inbrengen van wat jij belangrijk vindt, bijvoorbeeld welke instantie of doel de club zou moeten steunen
 • Bestuurservaring op doen in een van de commissies en/of in het bestuur
 • Deelnemen aan landelijke of ook internationale Rotary activiteiten
 • Uitbreiding van je netwerk