© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Goede Doelen

Hieronder treft u een overzicht aan van enkele goede doelen die wij de afgelopen jaren hebben ondersteund.

Ieder jaar streven wij ernaar ons steentje bij te dragen aan goede, gefundeerde projecten, die of een binding hebben met de regio of ondersteuning behoeven in een van de ontwikkelingslanden.

DDFI
In 2014 heeft onze club de Dental Development Foundation Indonesia financieel ondersteund. Deze foundation werkt sinds 2003 op het eiland Lombok. In eerste instantie voor zowel volwassenen als kinderen. Vanwege de grote hoeveelheid werk, moest in 2005 besloten worden om alleen nog de jeugd te behandelen. Bij deze groep is met de juiste werkwijze het meeste resultaat te behalen. Er wordt geheel belangeloos door Nederlandse tandartsen, mondhygienisten en assistentes hulp aan hen verleend. De reis- en verblijfkosten, als ook de materialen die zij meenemen zijn voor eigen rekening. Ieder jaar worden tussen de 700 en 1200 kinderen behandeld.
Meer informatie is te vinden op : www.ddfi.in

 

 

Shelterbox:
Financiele bijdrage voor de aanschaf van Shelterboxen.
Shelterbox is een internationaal noodhulpfonds dat wereldwijd voorziet in noodonderdak, en warmte en waardigheid biedt aan mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen. Onze Rotaryclub heft al enkele malen met de opbrengst

Dawda Stichting Gambia
De Stichting heeft tot doel het bevorderen van de leefomstandigheden in het dorp Somita in Gambia. Hierbij moet worden gedacht aan de watervoorziening, het milieu, het onderwijs, de huisvesting en de economische ontwikkeling van het dorp Somita. Speciale aandacht is er voor de vrouwen en de kinderen van het dorp.

Stichting Actief
- Bijdrage voor het realiseren van een promotie DVD
- aanbod van een native speaker voor vertaling van DVD-tekst naar het Engels
- een bijdrage leveren aan het realiseren van werkervaringsplaatsen/werkplaatsen en het ondersteunen van nieuwe activiteiten.


Stichting Voedselbank:
- via de bridgedrive is geld bijeengebracht voor de aanschaf van een nieuw transportbusje
- het oprichten van bijvoorbeeld Stichting Vrienden van de Voedselbank Land van Cuijk o.i.d.
- Via Rotary netwerk(en) ruimtes vinden (of daarbij bemiddelen) voor opslag en distributie van de voedsel pakketten.

Stichting Leergeld:

Uit het Rotarynetwerk kandidaten voordragen voor vacante bestuursfuncties