Handicamp

Handicamp 2020 inschrijfformulier
Handicamp 2020
UITSTEL HANDICAMP
In overleg met de Wigwam Vallei hebben we besloten om het Handicamp, dat in de meivakantie
gehouden zou worden uit te stellen naar oktober 2020.
Het kamp wordt dan gehouden van zondag 18 oktober t/m donderdag 22 oktober.
De clubs die al kinderen hadden aangemeld worden door ons op de hoogte gebracht van dit besluit.
Namens de organisatoren van het Handicamp,
Kitty de Jonge