© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Job Rotary Info

JobRotary, actief voor 40 plussers op de arbeidsmarkt

De Stichting JobRotary (www.jobrotary.nl) is in 1999 opgericht en omvat momenteel 70 aangesloten Rotary clubs binnen Nederland. De activiteiten zijn tot op dit moment ondergebracht in elf regio’s, verspreid over Nederland. Het aantal regio’s breidt zich nog steeds verder uit.

De doelstellingen van JobRotary zijn:

• het ondersteunen van werkloze 40 plussers bij het vinden van een nieuwe baan

• het realiseren van een broodnodige omslag in het landelijk denken over het onderwerp “ouderen en werk”.

Die omslag in het denken is bijzonder noodzakelijk. Vanaf midden jaren zeventig ligt de nadruk bij werkgelegenheidsvraagstukken bij de (destijds grote) groep jongeren. Inmiddels is de situatie drastisch gewijzigd, doch het denken (nog) niet.

Van de beroepsbevolking in ons land (7,6 miljoen mensen), wordt iets meer dan de helft gevormd door de groep van 40 jaren en ouder. Dezelfde verdeling geldt voor de groep werklozen (690.000) die bij het CWI is ingeschreven. Iets meer dan de helft is ouder dan 40 jaar.

Uit CWI onderzoek blijkt echter dat van iedere 100 vacatures slechts 16 worden ingevuld door 40 plussers(CWI 2003). En dat terwijl de bevolking vergrijst en er dus in de toekomst steeds vaker een beroep zal moeten worden gedaan op diezelfde groep 40 plussers.

Er is relatief weinig aandacht voor onze doelgroep, waar in de naaste toekomst in toenemende mate een beroep op zal worden gedaan.Dit geldt volgens de Raad voor Werk en Inkomen vooral vanaf 2008; het jaar waarin de grote groep “baby-boomers” de arbeidsmarkt verlaat.

JobRotary wil met haar ca 400 aangesloten Rotarians (mentoren) graag de nadruk leggen op de positieve kwaliteiten van de 40 plusser: ervaring, loyaliteit, kennis van het bedrijf /instelling en stabiliteit. Zij doet dat door het geven van voorlichting, advies en informatie binnen Rotary in Nederland. Daarnaast door haar succes als organisatie: via dit initiatief werden reeds vele mensen weer aan werk geholpen. Een procentueel veelvoud van hetgeen gebruikelijk is in de markt voor reïntegratie!

De boodschap van JobRotary is:

• De Nederlandse samenleving zal in toenemende mate een beroep moeten doen op de oudere werknemer.

• Die oudere werknemer, en zeker de werklozen onder hen, zijn niet gebaat bij de stigmatisering die vanaf de jaren zeventig op hen rust.

• De oudere werknemer beschikt over de broodnodige bagage om maatschappelijk veel bij te kunnen dragen.

• Individuele Rotary clubs kunnen, al dan niet in regio verband, een bijdrage leveren aan het optimaal inzetten van het menselijk kapitaal van de oudere werknemer.

De Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk hebben er veel baat bij als deze belangrijke groep binnen de beroepsbevolking wordt begeleid en verder ontwikkeld.

Voor meer informatie of het organiseren van een voordracht binnen uw club, kunt u contact opnemen met het landelijk secretariaat van JobRotary tel.:0341-550479 of via de website www.jobrotary.nl

Namens het Stichtingsbestuur JobRotary Nederland

Twan Houben, RC Staphorst-Reestland