© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

                  Peter de Koning,                   gouverneur 2024 - 2025

Introductie Peter de Koning, Gouverneur 2024-2025.  

Vanaf 2006 ben ik Rotary lid. Vooral om maatschappelijke reden: samen met gelijkgestemden een bijdrage leveren aan een betere, eerlijkere wereld. Mooie ‘bijvangst’ is een uitgebreide vriendenkring. Begonnen in RC Ridderkerk, en na verhuizing in 2013 overgestapt naar RC Cuijk. Twee heel verschillende RC’s, qua ledenbestand (Ridderkerk kent alleen mannelijke leden) en qua karakter. Mede ingegeven door de geografische ligging. Boeiend te zien hoe zo verschillende groepen vanuit andere invalshoeken toch dezelfde doelen nastreven.

Na vele jaren in de financiële dienstverlening te hebben gewerkt maakte ik de overstap naar het politieke bestuur: als wethouder in twee verschillende gemeenten en later 7½ jaar als burgemeester in Gennep. Van bedrijfsleven naar openbaar bestuur: opnieuw heel verschillend van karakter. Het heeft me veel ervaring gebracht daarin te kunnen manifesteren: met (be)sturen, hoofdlijnen uitzetten, werken met een staf bekwame mensen. Maar vooral dienend te kunnen zijn voor inwoners. Zo ben ik bekend met het volgen van regels en procedures, maar wil daarbij oog houden op de inhoud en praktisch denken.

Inmiddels pensioengerechtigd. Maar niet willen stilzitten: ik heb eerst een opleiding corporate Governance gevolgd om meer te weten over verantwoordelijkheid, verantwoording en duurzaamheid. Daarna heb ik coaching en mediation opleidingen gedaan. Daarin heb ik nu een eigen praktijk, waar ik kan doen wat me aanspreekt: mensen stimuleren, verbinden, helpen hun eigen doelen te formuleren en te bereiken.

Voor mij zijn het ‘service above self’ principe en de 4-way test een steeds terugkerende leidraad. In dagelijks werk en omgang met mensen. Dat is soms best een uitdaging, zeker in een politieke wereld. Dit richtsnoer, tezamen met mijn bestuurlijke ervaringen, komt tezamen bij Rotary in het algemeen en in een bestuursfunctie in het bijzonder. Dat heb ik als voorzitter van RC Cuijk, en dus als bestuurslid, mogen ervaren. Het was een boeiende periode, maar ook weer leerzaam doordat in mijn jaar corona uitbrak.

Ik geloof in de principes van Rotary. En wil graag mijn energie, kennis en ervaring inzetten om, samen met alle andere betrokkenen, Rotary verder voorwaarts te brengen.