Waaraan denk je bij Vocational Service?

“Service above Self” is de basis van Vocation. Het koepelbegrip waaronder elke Rotarian zich schaart betekent deel uitmaken van de grote Rotarygemeenschap en tegelijkertijd het behouden van eigen individuele vrijheid. Invulling via Vocational Service uit zich in gedrag door invulling te geven aan individuele waarden.

Rotaryclubs nemen gezamenlijke besluiten. Omdat van elk beroep er maar één aanwezig in de club met een eigen culturele achtergrond zijn waardenconflicten onvermijdelijk. Inzicht in waardenconflicten helpt bij het maken van gezamenlijke keuzes.

Zodra mensen met elkaar in gesprek gaan kan hun perspectief veranderen of duidelijk krijgen waar waarden overlappen. Daarbij worden Rotarians geholpen via het denkmodel van de 4-Way-test.

Rotarians vinden elkaar hiermee in Vocational Service vanuit ieders eigen gezichtspunt ten dienste van sociale gelijkheid, ecologie, economie, veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.