Als het over Diversiteit, Gelijkheid en Inclusiviteit gaat heeft Jennifer Jones, de President van Rotary International in het jaar 2022/2023, een duidelijke opvatting:

In Rotary, we celebrate Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). It does not matter who you are, who you love, how you worship, whether you have a disability, or what culture or country you are from. What matters is that you want to strengthen communities and take action to create lasting change.

En met die opvatting stimuleert Jennifer Jones alle Rotarians om ons commitment te tonen door in actie te komen:

 • Verdiep je in het onderwerp DEI
 • Onderzoek waarom en hoe DEI belangrijk is voor je club en hoe het kan helpen bij het welzijn van je club
 • Bewustwording en vergroting van het begrip over DEI.
 • Kom in actie in je club.


DEI raakt aan alle kenmerken van Rotary: Vocational, Club, Community Service, en Internationaal. We zetten Vocational niet voor niets vooraan. Er is een directe relatie met o.a. de Four Way Test: • Is het waar?
 • Is het billijk voor alle betrokkenen?
 • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
 • Komt het alle betrokkenen ten goede


Maar DEI is ook een directe link met Community Service. ‘Meedoen’, ‘People of Action’, “de mouwen opstropen” en ‘bij willen dragen in de eigen gemeenschap’, het heeft alles te maken met het leiderschap dat je wil tonen.

En dat leiderschap is niet voorbehouden aan één bepaalde groep mensen, een hogere inkomensklasse of je gender. Dat leiderschap zit overal in de samenleving. En dat leiderschap is waar Rotary het bestaansrecht aan ontleent.

DEI helpt ons om dat leiderschap in de samenleving te herkennen en aan ons, Rotary, te binden.


Diversiteit gaat verder dan een 50/50 verdeling tussen mannen en vrouwen (waarbij de mannen in veel van onze Rotaryclubs door de historie van Rotary waarschijnlijk in de meerderheid zijn én gemiddeld ouder zijn dan de vrouwen). Diversiteit gaat ook over de verscheidenheid in afkomst, leeftijd, religie, verdieping en ontspanning in de programmering van de clubbijeenkomsten, beroepen, persoonlijkheidsvoorkeuren, persoonlijke geschiedenis en ervaring, kennis, interesses en bijvoorbeeld de aanwezigheid van kansen om in/vanuit je club bij te dragen op grond van jouw specifieke kwaliteiten en capaciteiten.

 • Equity – gelijkwaardigheid & gelijkheid
 • Equity als ‘waarde’
 • Equity als ‘gelijke behandeling’

Diversiteit is een middel om kennis vanuit zoveel mogelijk invalshoeken bij te laten dragen aan succesvol leiderschap en succesvolle service projecten. Het versterkt daarmee de waarde (equity) van je club en verrijkt en verdiept Fellowship. De waarde van je Rotary club (Equity) en Kennis over Rotary gaan hand in hand. Waardevermeerdering krijgt kans als de kennis van ‘Waar staat Rotary voor’ bij alle clubleden terecht kan komen (equity als ‘gelijke behandeling’).

Equity en Kennis gaan ook hand in hand als het gaat om het laten zien van de impact van Rotary, (de waarde van Rotary) voor de lokale gemeenschap. Equity gaat hand in hand met inclusiviteit en diversiteit daar waar het gaat om gelijk- waardige behandeling . Belangrijk hierbij is het onderscheid herkennen tussen ‘gelijkheid’ (equality) en ‘gelijkwaardige behandeling’ (equity).


Inclusiviteit geldt natuurlijk ten aanzien van gender, kleur, afkomst en geaardheid, ‘leiderschap tonen i.p.v. status’ maar het gaat over meer. Het gaat ook over de betekenis en consequentie van bijvoorbeeld The Four Way Test. Of het zevende focus gebied ‘Supporting the Environment’. En zeker ook over het principe van rouleren van ‘taken’ binnen een club op basis van twee uitgangspunten:

 1. Ieder clublid kan/mag een actieve bijdrage leveren binnen de club. (is ook wens/verwachting)
 2. Er wordt actief gestreefd naar het rouleren van taken en verantwoordelijkheden).

Het actief inzetten van ieders kennis en kunde om in/vanuit je club bij te dragen is een belangrijke aanjager van inclusiviteit. Inclusiviteit, gaat over wie ergens aan mag meedoen, wie mag meepraten en wie meebeslist. Maar ook: wie niet. Inclusiviteit is het omgaan met grenzen, leiderschap, macht, privileges, conflicten, verschillen en overeenkomsten. Met als doel: effectief samenwerken met respect voor verschillen en elkaar met een open mind versterken. Inclusiviteit is dus niet hetzelfde als diversiteit. Diversiteit gaat over ‘de mix van de verschillen’. Inclusiviteit over hoe we met deze mix omgaan. Diversiteit gaat over aantallen en percentages. Inclusiviteit gaat over gedrag, waarden en spelregels. Als je alleen aandacht geeft aan het vergroten van diversiteit in een team of organisatie, en niets doet aan het verbeteren van inclusiviteit, dan is de kans groot dat er door de verschillen meer gedoe komt.

Diverse vragen komen over Diversiteit naar boven:

 • Is de keuze voor de soort van bijeenkomst (traditie, tijdstip, locatie, kosten) een belemmering voor deelname voor bepaalde groepen?
 • Biedt het jaarprogramma genoeg inhoud en uitdagingen die bijdragen aan versterking van de diversiteit van de club?
 • Heeft de club diversiteitsambities en zijn die omgezet in doelen en (wervings)acties?
 • Hoe maakt de club de diversiteitsambities zichtbaar voor de lokale gemeenschap?
 • wat is de ervaring in de club met bovengenoemde aspecten van diversiteit? Roept het weerstand op? Of juist inspiratie?
 • Ons district heeft een grote populatie inwoners van kleur met een enorm potentieel aan Rotarians met leiderschaps- kwaliteiten. Hoe werkt dat door in de regio’s en in de clubs in deze regio’s (afspiegeling, ambities, programma’s e.d.)?

Vragen voor de club over Equity - Gelijkheid

 • Hoe actief worden leden op de hoogte gebracht van de doelen en uitgangspunten van Rotary?
 • Hoe worden leden gestimuleerd en in de gelegenheid gesteld om die kennis tot zich te nemen
 • Hoe worden de community service doelen en activiteiten gekozen. Is daar sprake van een lokale (strategische) scan van gewenste actie en afweging van inzet op basis van impact en waarde?

Vragen over Inclusiviteit

 • Is de club inclusief in de uitstraling, programmering/community service en communicatie?
 • Zijn er belemmeringen voor het vergroten van de inclusiviteit door o.a. programmering, ‘tradities en gewoonte’?


Je kunt actie ondernemen om Diversiteit, Gelijkheid en Inclusiviteit in je club te bevorderen:

 • Nodig lokale experts op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit uit om met je club te praten. Kom in contact met organisaties die DEI-inspanningen ondersteunen en werk met hen samen aan projecten of evenementen.
 • Zoek nieuwe stemmen wanneer je afspraken maakt en moedig mensen aan die ondervertegenwoordigd zijn in deze rollen om leiderschapsposities op zich te nemen.
 • Voer gesprekken over Diversiteit, Gelijkheid en Inclusiviteit. Erken dat dit ongemakkelijk en heel persoonlijk kan zijn. Stel de verwachting vast dat deze gesprekken iedereen kansen geven om te leren en gehoord te worden en respectvol zullen blijven.
 • Je ideeën over Diversiteit, Gelijkheid en Inclusiviteit zijn ook waardevol voor het district. Schroom niet om je ideeën met ons te delen


Er is veel meer. Verder lezen?

Op de website van ons district vind je veel informatie over DEI. Met informatie hoe het jouw en je club kan helpen bij het in actie komen.

En kijk vooral ook in het Rotary Learning Center !