• Zonder Vocational is er geen Rotary

  Het is mei 2016 als Carola de Ruijter en Piet van Mourik aan de keukentafel zitten bij Ko Ariëns. Ko is dan de Districtstrekker Vocational Service. Er worden ideeën uitgewisseld. Een paar maanden later stapt Ko op. Carola en Piet steken de koppen bij elkaar en vragen zich af waarom zoveel clubs in het District geen Commissie Vocational Service hebben. In hun ogen toch de ‘ziel’ van Rotary.

  Juist omdat in maatschappelijk opzicht veel speelt in het kader van ethiek en maatschappelijk verantwoord handelen besluiten zij hier een ‘schwung’ aan te gaan geven. De slogan ‘Zonder Vocational is er geen Rotary’ doet opgeld.

  Vocational Service is de sleutel

  Het inhoudelijke kompas dat Carola en Piet kiezen is kritisch kijken naar de huidige samenleving en de eisen die deze stelt aan mensen die nodig zijn. Leiderschap vandaag de dag gaat minder om hiërarchie maar om zelfmanagement en kunnen opereren in netwerken. En dat vraagt handen en voeten geven aan de essentie van Rotary op zijn 21e eeuws.

  Vocational Service is daarbij de sleutel. Van meet af aan is het uitgangspunt dat moraal niet gaat om elkaar de maat te nemen. Vocational zal gaan om reflecteren waarbij Rotarians het vertrouwen krijgen om vanuit zichzelf te praten en te beslissen over welk onderwerp ook.

  Teamwork, initiatief, besluitvorming, organiseren en leiden

  Uit praktische overwegingen wordt Piet voorzitter. Eerste stap is opzetten van een Districtscommissie en zoeken naar nieuwe commissieleden. De fellowshipcriteria behelzen teamwork, initiatief, besluitvorming, organiseren en leiden. Al snel bestaat de commissie uit Candy Duinker, Marco Bijl, Piet van Mourik en Carola de Ruijter en zijn de commissieleden actief bij de PETS, gaan op bezoek bij een aantal regio’s, organiseren dilemma avonden bij clubs en Piet overlegt met de Inkomend Gouverneur Rutger Mazzel over het handen en voeten geven aan Vocational Service op Districtsniveau. Dit geeft een extra push aan de commissie. Piet heeft zich in 2017 al in de Districtsraad en in het Landelijk Overleg Vocational Service genesteld.

  Werkplan, budget en heldere communicatie

  Intussen is het 2018 en de Districtscommissie wordt versterkt met Edward van der Zwaag. Hoewel hij aanvankelijk zegt niet zeker te zijn mee te willen doen zal hij snel uitgroeien tot een belangrijke pijler van de commissie met name door de inbreng van het Lagerhuisdebat. Tegelijkertijd professionaliseert de commissie verder door invoeren van een ‘portefeuilleverdeling’, een werkplan, een eigen budget en heldere communicatie via de Districtswebsite. Naast de optredens bij de belangrijkste Districtbijeenkomsten beginnen aanvragen voor Lagerhuisdebatten en Dilemma-avonden binnen te lopen.

  Waarom bestaan we, wat drijft ons en wat willen we bereiken

  Eind 2019 is de inzet en de inspiratie van alle commissieleden op een top. Tijd voor een evaluatie die loopt langs de vragen ‘waarom bestaan we’, ‘wat drijft ons’, ‘wat willen we bereiken’, ‘wat willen we volgend jaar’ en ‘welke acties volgen eruit’. Belangrijke toekomstige basisvoorwaarde is de commissie in de toekomst zo in te richten dat er een ruimtelijke spreiding van de leden over het District komt en – misschien nog belangrijker – een evenwichtige leeftijdsopbouw in de samenstelling van de commissieleden. Snelle aanpassing in werken is nodig doordat de Coronagolf over ons heen komt. Marco Bijl heeft uit gezondheidsoverwegingen afscheid moeten nemen van de commissie. In juli 2020 worden Winnie van Koldam en Jurjen Kuipers verwelkomd en in oktober Rotaracter Corianne Kloosterziel. 

  Kennis, kunde en kwaliteit

  Klik op de afbeelding →

  Intussen zetten alle commissieleden hun kennis en kunde in om kwaliteit te garanderen bij clubpresentaties, Districtsbijeenkomsten, Rotaryfestivals, RLI, Rotaracters, RBC’s, Districtsraad en Landelijk overleg Vocational Service. Dat de Districtscommissie Vocational Service ijzersterk is bewijst de digitale seminar tijdens de PETS op 8 maart 2021. Rechtstreeks vanuit een tv studio in Amersfoort blijven tot het einde toe 90 al dan niet potentiële nieuwe voorzitters aan het computerscherm gekluisterd. Als in februari 2021 lid-van-het-eerste-uur Carola de Ruijter de commissie verlaat wordt in april 2021 haar plaats ingenomen door Bernard Karsten. In verband met een verhuizing zal secretaris Winnie van Koldam ons in het najaar van 2021 verlaten en neemt Corianne Kloosterziel het van haar over.

  Debat en discussies

  Intussen gaan de activiteiten gewoon door. De website wordt opgebouwd en de commissie levert een forse input aan het landelijke Vocational seminar op 5 februari 2022 en een Lagerhuisdebat tijdens het Rotaryfestival op 15 mei 2022. Op 19 december 2022 geven Candy en Piet te kennen per 1 juli 2023 de commissie te (moeten) verlaten. Piet gaat zich richten op het Rotary Leer Instituut. In dezelfde vergadering verbindt Sharon Smit zich aan de commissie.

  Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie

  Op dat moment ruim 6 jaar na de start is het doel ruimtelijke evenwichtigheid over het District en evenwichtige leeftijdsopbouw van de DCVS bereikt. Op 15 april 2023 zal de commissie weer van zich laten horen via een imposante workshop tijdens de PETS. De DCVS staat nu voor de grote uitdaging om de komende periode handen en voeten te gaan geven aan het beginsel Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie. De commissie Vocational Service is er meer dan klaar voor. Tot aller genoegen dient Jurjen Kuipers zich aan als nieuwe voorzitter per 1 juli 2023. De toekomst van Vocational Service in District 1580 zal onder leiding van Jurjen zeker goed komen met als vicevoorzitter Edward van der Zwaag, secretaris Corianne Kloosterziel, Sharon Smit met portefeuille DEI en Bernard Karsten als webmaster en digitale communicatie.

 • En natuurlijk is Vocational Service ook weer present! Met een workshop, begeleid door de bestuursleden Edward van der Zwaag en Sharon Smit, overvol met enthousiastelingen, allemaal Rotarians, die weleens wilden weten hoe je een clubjaar ruimschoots kunt invullen met Vocational. De groep schreef mee, reageerde enthousiast op vragen, zeer meedenkend en enorm gemotiveerd! Allerlei zaken kwamen aan de orde zoals bijvoorbeeld beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken, 5-min praatjes, een Lagerhuis debat, een ethische discussie, actualiteit in beroepen, studenten uitnodigen,enz. enz.

  De  groepsleden deden volop mee in de uitwisseling van ervaringen en kwam met allerlei sprankelende ideeën. Hollend naar het eind, terwijl we eigenlijk nog wel een uur verder hadden kunnen gaan, bleek dat de districtscommissie Vocational Service zeer veel heeft te bieden! En uiteraard ook medewerking toezegde bij vragen en/of debatten ter plekke.

  Het lukte om iedereen enthousiast te krijgen en met een gevulde agenda voor het komende jaar liepen alle aanwezigen de deur uit. Hieruit blijkt maar weer dat Vocational Service eigenlijk de basis en de paraplu is voor alle andere avenues en commissies.

  Tweede workshop 

  Voor de tweede workshop was er een externe spreekster uitgenodigd om het onderwerp DEI (diversity, equity, and inclusion) op geheel eigen wijze uit te leggen. Marion Mulder ging verder in op het gender verschil in de “online” wereld. Onderwerpen als: waarom hebben de meeste chatbots een mannelijke naam en waarom veranderen online vertaalmachines nog steeds “she” in “he” kwamen aan bod. Het werd een zeer interessante workshop gegeven door iemand met een missie namelijk de gender ongelijkheid de (online) wereld uit verbannen.

  Meer informatie over Marion Mulder is te vinden via muldimedia.com →

  Ook dit Rotary-jaar is de Districtscommissie Vocational Service zeer gemotiveerd aan de slag! DEI is een speerpunt waaraan - samen met Gouverneur Hans Ruck - de nodige publiciteit gegeven gaat worden, aangevuld met concrete suggesties hoe hiermee in eigen clubs actief aan de slag te gaan.

 • Workshop Najaarsfestival District 1580
  8 oktober 2022

  Stel je eens voor dat er geen discussie zou zijn over diversiteit, gelijkheid  en inclusiviteit. Iedereen zou zijn of haar mening mogen uiten. Hoe zou onze maatschappij er dan uitzien? Zwart of wit, man of vrouw, Amerikaan of Rus, rechts of links, Moslim of Rooms-Katholiek. Het zou immers geen verschil mogen maken. Respect voor de mens, los van afkomst, huidskleur of religie.

  Hoog tijd om met Rotarians eens te bespreken welke rol en/of welke taak Rotary International heeft of op zich zou moeten of kunnen nemen om aan de veranderende wereld mede (aan)sturing te geven. Laten we kansen liggen?

  In deze workshop Vocational filosoferen we over bovenstaande idealen. En Stel je nu eens voor dat we aanbevelingen zouden kunnen geven over hoe om te gaan met diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit binnen Rotary.

  Bekijk de foto's