© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Fondsenverwerving

Algemeen
De leden van Rotary Den Helder - Julianadorp zijn op allerlei manieren actief met het werven van fondsen om telkens weer goede doelen mee te kunnen financieren, onder andere door het (mede) organiseren van activiteiten of deelnemen aan fund raisings, zoals:
- de Tour de Soes, een jaarlijks terugkerend wielerspektakel, in samenwerking met Rotaryclub Harenkarspel en Rotaryclub Anna Paulowna;
- de inzameling en verkoop van gebruikte kleding;
- het Zomerdromen-evenement, voor fundrasing voor specifieke doelen in combinatie met culturele bijdragen voor de Helderse bevolking;
- het creëren en stimuleren van samenwerkinsverbanden met andere serviceclubs en stichtingen, zoals Wilde Ganzen, Rotary International, de Ronde Tafel en Lions International, om zo ook grotere projecten haalbaar te maken.

Ingezamelde gelden komen voor 100% ten goede aan goede doelen en worden beheerd in de Stichting Hulpfonds Projecten Rotary Den Helder-Julianadorp.

Bestedingen aan goede doelen
Suggesties voor goede doelen worden door de leden zelf gedaan maar kunnen ook door initiatiefnemers van buiten worden gedaan. Voor dat laatste kunt u het contactformulier gebruiken.

Toetsingscriteria
Bij het beoordelen van verzoeken hanteren wij een aantal criteria:
- bestedingen moeten een grotere groep mensen ten goede komen, in het bijzonder aan de jeugd, ouderen en minder bedeelden en/of een lokaal karakter hebben;
- stichtingen moeten bij hun verzoek de jaarrekeningen van de laatste twee jaar overleggen.

Verzoeken die gericht zijn op invullen van individuele doelen, zullen wij helaas moeten afwijzen.