Rotaryclub Den Helder-Julianadorp heet u van harte welkom op haar website

Voorzitter

Duurzaamheid

Milieuproblemen zijn sterk in de aandacht gekomen. Je kunt geen nieuwsrubriek, website of krant openen of het gaat er over. Klimaatverandering, plastic soep, stikstof en fijnstof: de onderwerpen buitelen over elkaar heen. De onrust er over is toegenomen. De uitdagingen om de milieu-issues aan te pakken zijn groot.

Duurzaamheid is allang niet meer een onderwerp van de grijze sokken. Bedrijven, burgers en overheden weten inmiddels dat duurzaamheid hen aan gaat en dat het bij tal van hun beslissingen een rol speelt. Vanuit onze betrokkenheid bij het onderwerp en de actualiteit hebben wij duurzaamheid gekozen als het thema voor het bestuursjaar 2019/2020. 

Het is een onderwerp waarin we willen inspireren. We nodigen sprekers uit die hierover een verhaal te vertellen hebben. Dat zal zijn vanuit verschillende perspectieven, want we willen verschillende invalshoeken aan het woord geven. Dus we nodigen sprekers uit vanuit de milieubeweging tot de visserij en van bedrijven tot overheden en kennisinstellingen. We schuwen daarbij de discussie niet. We weten dat discussies over duurzaamheid en wat er moet worden gedaan of gelaten om er iets aan te doen, gevoelig liggen.

Naast de milieu-duurzaamheid hebben we ook activiteiten en lezingen gericht op een duurzaam leven. Daarbij richten we ons op een aantal inspirerende sprekers en activiteiten waarvan we hopen dat ieder in het persoonlijk leven iets aan heeft. 

We hebben een fitte Rotaryclub met veel actieve leden. Veel activiteiten. Veel projecten om fondsen te werven. En veel projecten waar onze middelen een goede bestemming vinden. Er wordt hard aan de projecten getrokken. Bovenal zijn we een gezellige club. Allemaal zaken waar we trots op zijn en die we vast willen houden.

Ik zet me in voor een mooi, duurzaam jaar!

Remko Ybema

Voorzitter Rotary Den Helder Julianadorp 2019 - 2020

Gratis schaatsplezier jeugd

De Rotary Den Helder-Julianadorp heeft 1000 euro geschonken aan de IJsbaan Beatrixstraat. Met dit geld wordt het gratis "schoolschaatsen" voor Helderse en Dorpse scholieren mede mogelijk gemaakt. Wij wensen jullie veel schaatsplezier!

Uitreiking Tourdesoes gelden.