© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bedankbrief ontvangen namens Amref Flying Doctors

Van Amref Flying Doctors ontving de Rotary een bedankbrief naar aanleiding van ons “Wandelen voor Water’ project op 28 maart jl.

116 leerlingen van de Cees Wilkeshuisschool, Het Roessink en Het Palet wandelden in Deventer, gesponsord door familie en bekenden, met 6 liter water in hun rugzak. De afstand was maar liefst 6 kilometer. Veel Rotaryleden hebben hun steentje bijgedragen aan deze wandeling. We hebben meegedacht voor een mooie route, leuke pauzeplek en proberen bij te dragen aan de goede sfeer.

De lokale opbrengst was ruim € 2500,-. Tezamen met de cofinanciering van Aqua for all was de totaalopbrengst € 5365,53.

Het programma startte in 2016 en kent inmiddels een aantal successen. Met de opbrengst van 2018 dragen we bij aan een totaalprogramma om uiteindelijk 140.000 mensen te bereiken in sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië met toegang tot water, sanitaire voorzieningen of voorlichting over hygiëne. Bed