© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

beklimming-alpe-huez.doc

Beklimming Alpe d'Huez voor het KWF

De afgelopen periode zijn we opzienbarend vaak in onze directe omgeving geconfronteerd met familieleden en zeer nabije vrienden die de diagnose kanker hebben gekregen.

Nadat je deze diagnose hebt gekregen verandert je leven volledig en de wereld staat op zijn kop. Je realiseert je dan op dat moment dat je een enorme strijd aangaat waarvan je niet zeker weet hoe de uiteindelijke uitkomst zal zijn.

Ook het leven van naasten in je directe omgeving zal volledig veranderen en het meest schrijnende is het gevoel van onmacht en de ongelijkheid in deze strijd. De kwaliteit van leven en het bepalen van de verdere levensverwachting bij kankerpatiënten wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek dat op dit gebied heeft plaatsgevonden.

Deze onderzoeken kosten geld en geld is dus een essentiële factor in de strijd tegen kanker.

Dat machteloze gevoel omzetten in daadkracht door fondsen te werven ten behoeve van het KWF en zodoende de strijd tegen kanker te intensiveren, dat is hetgeen dat we willen bereiken.

Tevens willen we dit initiatief opzetten als “hart onder de riem” voor alle mensen die momenteel de strijd voeren, of hebben gevoerd, tegen deze verschrikkelijke ziekte.

Het bedwingen van de berg Alpe d’Huez staat bij vele mensen in het geheugen gegrift als een symbolische daad in de strijd tegen kanker. Al 14 jaar lang beklimmen deelnemers, lopend of fietsend, deze berg; gedurende deze periode hebben vele duizenden deelnemers fondsen geworven die vervolgens aan het KWF ter beschikking zijn gesteld voor de strijd tegen kanker. 

Een team van Rotarians van Rotary Doorwerth zal de sportieve inspanning plegen om deze gigantisch berg, fietsend of lopend te gaan bedwingen. Als tegenprestatie voor deze inspanning zouden wij het zeer op prijs stellen als leden van onze club zelf een donatie zouden willen doen, als ook in hun eigen omgeving en netwerk mensen zouden willen motiveren om ook een donatie te willen doen ten behoeve van het KWF.

Naast de morele ondersteuning naar onze fellow-rotarians, echtgenotes en kinderen in hun strijd tegen kanker gaan we ons op deze manier inspannen om kanker te bestrijden.

Kanker is wereldwijd één van de meest gevreesde ziektes (in 2018 116.500 nieuwe gevallen van kanker); als het lot op jou, of op iemand die je dierbaar is valt, dan besef je pas echt welke impact deze verschrikkelijke ziekte op je leven kan hebben. Door onze gezamenlijke fundraising-actie binden we de strijd aan tegen kanker en kunnen we, door verder onderzoek te doen, deze ziekte bestrijden.

We hopen dat we op jullie hulp en inzet mogen rekenen om weer een stap dichterbij de overwinning op kanker te komen.