© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Dordrecht helpt

Stichting Community Service van de Rotary Club Dordrecht

 Stichting Community Service van de Rotary Club Dordrecht (verder de Stichting) heeft als doel organisaties en instellingen financieel te ondersteunen ten behoeve van de uitoefening van haar algemeen nut beogende doelstellingen. Ook ten behoeve van (financiële) ondersteuning aan derden die zelf niet sociaal en/of financieel voldoende in (basale) behoeften kunnen voorzien op het gebied van onderwijs, ontwikkeling of sociaal contact kunnen een beroep op de stichting doen.

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting wordt gevormd door leden van de Rotary Club Dordrecht. Momenteel zijn dit Arjan Arendse als voorzitter, Joost Schavemaker als penningmeester en Marco Stehouwer als secretaris. De inkomsten van de Stichting worden gevormd door ontvangen giften en schenkingen van derden waaronder die van de Stichting Fundraising Rotary Club Dordrecht. Het streven is om elk jaar alle inkomsten om te zetten in financiële ondersteuning. Zie voor meer details het geldende beleidsplan onder ‘community service ANBI’.

De stichting is niet gebonden een aanvraag te honoreren, ook wanneer die aanvraag zou passen binnen de publieke doelstellingen van de stichting. De stichting zal zich bij haar besluitvorming vooral, maar niet uitsluitend, richten op de onderstaande (inter)nationale focusgebieden t.w.:

·         Vrede en conflictbeheersing

·         Preventie en behandeling van ziekten

·         Water en sanitatie

·         Gezondheid van moeder en kind

·         Basisonderwijs en alfabetisering

·         Economische en sociale ontwikkeling

Activiteiten 2021-2022

In de periode juni 2021 - juni 2022 zijn de volgende hulpverzoeken ingewilligd:

-St Rotary Foundation €1.540,00

-Stichting Shelterbox Nederland €1.650,00

-Stichting Rotary Adm/Bijdrage t.b.v. Oekraïne €2.500,00

-Rotary Johan de Witt t.b. Oekraïne €500,00

-Cadeaubonnen C en A Oekraïne (tbv ondergoed voor vluchtelingen) €5.800,00

Als u een verzoek om financiële steun wilt indienen dan kunt u daarvoor het onderstaande aanvraagformulier invullen. Indien u naar aanleiding daarvan nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting via rcdordthelpt@rotarydordrecht.nl.

Wij wensen u succes bij het onderbouwen en uitwerken van uw aanvraag en danken u voor de genomen inspanningen.

aanvraagformulier

ALGEMENE GEGEVENS

ONDERBOUWING EN UITWERKING VAN UW VERZOEK

Bij de volgende vraag kunt u een document uploaden. Voordat u een bestand kiest, maakt u een word document aan. Beperk dat document tot één A4.

FINANCIËLE ONDERBOUWING

AFSLUITING

Voor de volgende vraag eerst de Verklaring, zie rechterkolom op deze bladzijde, downloaden, ondertekenen en opslaan.