© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Dordrecht Helpt

Stichting Rotary Dordrecht Helpt

De Stichting Rotary Dordrecht Helpt is een stichting die als doel heeft organisaties en instellingen financieel te ondersteunen ten behoeve van de uitoefening van haar algemeen nut beogende doelstellingen. Ook ten behoeve van (financiële) ondersteuning aan derden die zelf niet sociaal en/of financieel voldoende in (basale) behoeften kunnen voorzien op het gebied van onderwijs, ontwikkeling of sociaal contact kunnen een beroep op de stichting doen.

Het bestuur van de Stichting Rotary Dordrecht Helpt wordt gevormd door leden van de Rotary Club Dordrecht. De inkomsten van de Stichting worden gevormd door ontvangen giften en schenkingen van derden waaronder die van de Stichting Fundraising Rotary Club Dordrecht.

Rotary Dordrecht Helpt is niet gebonden een aanvraag te honoreren, ook wanneer die aanvraag zou passen binnen de publieke doelstellingen van de stichting. Rotary Dordrecht Helpt zal zich bij haar besluitvorming vooral maar niet uitsluitend richten op de onderstaande (inter)nationale focusgebieden t.w.:

·

Vrede en conflictbeheersing

·

Preventie en behandeling van ziekten

·

Water en sanitatie

·

Gezondheid van moeder en kind

·

Basisonderwijs en alfabetisering

·

Economische en sociale ontwikkeling

Als u een verzoek om financiële steun wilt indienen dan kunt u daarvoor het onderstaande aanvraag formulier invullen. Indien u naar aanleiding daarvan nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting Rotary Dordrecht helpt via rcdordthelpt@rotarydordrecht.nl.

Wij wensen u succes bij het onderbouwen en uitwerken van uw aanvraag en danken u voor de genomen inspanningen.

 

Aanvraagformulier

ALGEMENE GEGEVENS

ONDERBOUWING EN UITWERKING VAN UW VERZOEK

Bij de volgende vraag kunt u een document uploaden. Voordat u een bestand kiest, maakt u een word document aan. Beperk dat document tot één A4.

FINANCIËLE ONDERBOUWING

AFSLUITING

Voor de volgende vraag eerst de Verklaring, zie rechterkolom op deze bladzijde, downloaden, ondertekenen en opslaan.