© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

IQ quiz

Elk jaar organiseert de Rotary Club Etten-Leur e.o. haar lQ Quiz voor serviceclubs uit West-Brabant. Helaas kon de quiz in 2020 vanwege Corona, geen doorgang vinden.

Met de kennis van vandaag wordt de IQ Quiz 2021 op 26 november 2021 georganiseerd in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur.

De organisatie zal rekening houden met de gestelde RIVM-richtlijnen en besluiten van de overheid. Begin september 2021 ontvangen de clubs die eerder hebben deelgenomen aan de IQ quiz hierover nader bericht. Vanaf dat moment kan ook worden ingeschreven voor deelname.

Doel van de quizavond.

Maximaal dertig serviceclubs uit de regio nemendeel aan dit treffen, waarvan het primaire doel is om een gezellige en sportieve ontmoeting met elkaar te hebben, maar waarvan het tweede doel (De Sint Nicolaasactie) zeker zo belangrijk is. Het batig saldo van deze avond wordt besteed aan Sinterklaasgeschenken. De Goedheiligman en zijn Pieten zullen de zaterdag voor zijn verjaardag kinderen bezoeken, die anders vrijwel zeker niets in hun schoen zouden vinden.

Voor vragen en informatie kun je een mail sturen naar iqquiz@rotaryclubettenleur.nl

Spelregels.

Deelname staat open voor serviceclubs in de regio.

Elk team bestaat uit een vaste bezetting van maximaal 10 personen.

Hulpmiddelen als naslagwerken, telefoons, handcomputers etc. worden niet gebruikt.

De vragen gaan over 12 verschillende onderwerpen, die pas op de avond zelf bekend worden.

Over elk onderwerp worden 10 vragen gesteld, die schriftelijk worden beantwoord.

leder team krijgt een aantal vragen in vijfvoud op papier uitgereikt. De overige onderwerpen zijn live-, kijk-, of luistervragen.

Elk team ontvangt 2 jokers, in te zetten bij twee onderwerpen.

De jokers geven een verdubbeling van het aantal behaalde punten bij dat onderwerp.

De feitelijke gebruikswijze van de jokers wordt op de Quiz-avond toegelicht.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de antwoorden.