Wat is rotary ?

Macintosh HD:Users:pauleijgendaal:Desktop:logo rc e-l goud_edited-1.jpg

WAT IS ROTARY ?

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen: De leden steunen op verschillende wijze hun medemensen. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke mening. Lidmaatschap is voor mannen en vrouwen opengesteld.

Een rotaryclub heeft 'service above self’ als leidend principe. Dit betekent dat een rotaryclub zich lokaal inzet om dit principe vorm te geven. De leden werken dan ook samen in een aantal commissies. Er zijn 5 commissies actief, te weten:

Club Service

 Dit zijn alle activiteiten, die in de club de vriendschap tussen de leden onderling bevorderen. Om die reden wordt een wekelijkse bijeenkomst georganiseerd voor leden. Hoewel er geen plicht is om wekelijks de bijeenkomst te volgen, bevordert een regelmatig bezoek wel de 'Fellowship', de kameraadschap, de verbinding tussen leden van de club.

Vocational Service

Het bevorderen van het dienstideaal bij ieder lid in en door zijn functie, beroep en andere werkzaamheden. Tevens het stimuleren van beroepsethiek en het uitdragen hiervan in zijn directe omgeving. Rotaryleden hebben verschillende beroepskwalificaties, waardoor de diversiteit wordt bevorderd. Leden vertellen met regelmaat over hun bedrijf en beroep..

Community Service

Het ondersteunen van maatschappelijke projecten in de (plaatselijke) gemeenschap. Leden doen dat zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. In het algemeen worden lokale initiatiefnemers met middelen ondersteunt. Bij ondersteuning wordt altijd gekeken hoe de verdere uitvoering van een project geborgd kan worden.

Youth Service

Deze commissie richt zich met name op activiteiten voor jonge mensen in de omgeving of internationaal. Enkele voorbeelden zijn internationale uitwisseling van jaarstudenten, zomerkamp waarbij middelbare scholieren vanuit verschillende landen in Nederland worden ontvangen. Maar ook het lokaal project Wandelen voor Water, waarbij basisschool leerlingen ervaren hoe het is om elke dag water voor een familie te halen en te vervoeren naar huis. En recent de oprichting van een Interactclub – een serviceclub van en voor middelbare scholieren- op de KSE in Etten-Leur.

International Service

Een rotaryclub is ook international actief. Onder meer in de Rotary Foundation, een wereldwijd actief ontwikkelingsfonds. Maar ook lokaal zijn er acties. Zo ondersteunt de club in Etten-Leur en omgeving internationale hulporganisaties middels zogenaamde Shelterboxen. Een lid van Rotary is altijd welkom bij buitenlandse clubs en wordt tevens uitgenodigd deel te nemen aan internationale bijeenkomsten. Een lid bouwt hierdoor ook een internatonaal netwerk op.