© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

HISTORIE

Historie van Rotaryclub 1852 van Haarlemmermeer

Ontstaan

Zoals elk Rotaryclub in Nederland is ook onze club ontstaan uit een andere club, de Moederclub. Uit Rotaryclub Haarlemmermeerlanden, zelf opgericht in 1991 werd in 2001 Hans van Velsen met enkele andere leden aangewezen om een nieuwe club te stichten. Aan het ledenaantal van de Moederclub werden vijf nieuwe leden toegevoegd die, onder begeleiding van Hans, de nieuwe club moesten vormen. Zij worden de Founding Members genoemd.

De eerste maanden werden gebruikt voor de introductie van de gebruiken van Rotary, voor het vormgeven van de club, het opstellen van een gewenst profiel en voor het zoeken van leden. Op 12 juni 2001 is de club opgericht. Dit was de afronding van de administratieve fase van oprichting.

Naamgeving

De periode tussen het zoeken van de eerste vijf leden en de feitelijke oprichting, was een periode waarin de club vorm kreeg. Werkelijk alles moest worden geregeld. Op welke dag zou de club samenkomen; waar in de Haarlemmermeer; de oprichtingsacte, de bankgegevens en de naam. Het zoeken van een geschikte naam was een voorbeeld van de samenwerking tussen de door de Moederclub aangewezen, soms wat strikte en formele, coach en de nieuwe, soms wat recalcitrante, leden. De naam zou traditioneel een verwijzing worden naar de standplaats, maar de Founding Members waren niet zo traditioneel en zochten de grenzen van de mogelijkheden op. Als naam werd gekozen Haarlemmermeer van 1852, waarop de reactie kwam dat dit onmogelijk was, omdat Rotary International in 1852 zelfs nog niet bestond. Dit was buiten de – juridisch vlijmscherpe – waard gerekend die de klager haarfijn uitlegde dat de naam niet verwijst naar de oprichting van de club in het genoemde jaar, maar naar de drooglegging van de Haarlemmermeer in 1852. Tegen deze redenering was, zeker zo vlak voor de viering van 150 jaar drooglegging, geen formeel argument opgewassen. 

Charteruitreiking

Hoewel de formele oprichting in juni 2001 plaats had, werden de officiële papieren – het Rotary Charter – traditioneel pas enkele maanden later uitgereikt. De club had inmiddels ruim 20 leden (die zich Charter Member mogen noemen) en organiseerde een feestelijke dag op Schiphol Oost in het bijzijn van de leden, hun partners, de leden van de Moederclub die de oprichting hadden begeleid en vele gasten van andere clubs.

De eerste voorzitter van de club, Paul Verheul ontving op zaterdag 28 september 2001 uit handen van de districtsgouverneur de officiële oprichtingspapieren. Als dank koos de club de uitbreiding van de tuin van een Nieuw Venneps bejaardenhuis als haar eerste Goede Doel.

Ter gelegenheid van de charteruitreiking werd een dun boekje uitgegeven met hierin onder andere de geschiedenis van de doorlegging van Haarlemmermeer die, inderdaad, in 1852 was voltooid.

Hans van Velsen werd als dank voor al zijn werk voor de oprichting, benoemd tot Erelid van de club. 

Tradities

Elke vereniging heeft tradities, maar een nieuwe vereniging start op nul. Het licht recalcitrante of licht onconventionele karakter van de club bood hierbij uitkomst. In de eerste jaren werd eenvoudig besloten dat een herhaling van een gebeurtenis in principe de start van een clubtraditie zou worden genoemd. Zo ontstonden in de beginjaren diverse tradities, waarvan er meerdere nu nog bestaan. Een paar hiervan zijn het vermelden waard.

De voorzitter heeft een sjerp en voor de oud voorzitter is er een jasje dat volhangt met medailles, elk van hen met de naam van een oud voorzitter met het betreffende verenigingsjaar. Vanwege praktische redenen kwam het jasje uit de garderobekast van de toenmalige voorzitter en werd de sjerp besteld bij de bloemist die vanwege rouwboeketten snel kon leveren. Het oorspronkelijke plan om de medailles als in de hoogtijdagen van de Sovjetleiders, als lange reeksen op te spelden, bleek technisch te lastig en dus hangen de eretekens verspreid over het jasje.

De tweede te noemen traditie is de keuze van een nieuwe voorzitter. De inkomend voorzitter, die in juli van het daaropvolgende jaar de hamer zal overnemen, maakt rond het einde van het jaar zijn of haar beoogd opvolger bekend. Dat zou via een democratisch systeem kunnen, maar bij onze club is het traditie om dit te doen door een op een contacten, waarbij het de sport is om de benoeming tot aan de aankondiging geheim te houden. En de traditie van de leden om hier vol op te speculeren.

Een andere traditie is verdwenen omdat het modebeeld is gewijzigd. Jaarlijks krijgt de club bezoek van de gouverneur en vaak was deze persoon nogal formeel; streng en behangen met een ketting. De mannelijke leden reageerden hierop door, zodra de gouverneur plaats nam, allemaal hun stropdas af te doen. Tot die keer dat de gouverneur aangaf te weten dat de club dit als traditie had om dit te doen en vervolgens zelf ook zijn das af deed. En plots werd de traditie gestopt. 

(Bekende) leden

De vereniging heeft sinds de charteruitreiking altijd tussen de 20 en 35 leden gekend. Sommige leden blijven lang – er zijn nog twee Founding Members en meerdere Charter Members nu nog lid – en sommige bleven korter. Vaak was de reden van vertrek een andere baan of een verhuizing, maar soms ook bleek de chemie tussen lid en leden anders dan vooraf gedacht. En dan waren er nog de leden die bewust voor een beperkte periode lid waren. De club is een traditie gestart om per jaar een of twee in de gemeente wonende statushouders uit te nodigen om gastlid te zijn. Op deze manier wordt het nieuwe lid de kans geboden om zijn of haar netwerk in de gemeente uit te breiden, de regio beter te leren kennen en meer taalkennis op te doen. En de overige leden wordt de kans geboden om meer te leren over andere culturen.

De vereniging heeft meerdere leden gekend die landelijke bekendheid hadden of later hebben gekregen. Maar in de Rotaryclub waren zij lid om wie zij als mens zijn en niet voor welk werk zij doen. Zo kennen wij de astronaut als vriendelijke vader van opgroeiende kinderen, de commissaris van de Koning nog uit zijn tijd als rijksambtenaar maar vooral als verwoed zanger. En kennen wij de minister als buurtgenoot en de topondernemer als sponsor van vele van onze evenementen. En de bekende scenarioschrijver kennen wij lid van onze programmacommissie. Bij de club is de mens interessant en de baan of functie een detail.

Twee leden zijn in de afgelopen jaren tijdens hun lidmaatschap overleden. René Jansen overleed in 2015 en Heidy Peperkamp in 2022.

Goede doelen

Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852 heeft sinds de oprichting eind 2001 vele doelen ondersteund. Vaak is de steun gegeven in de vorm van een geldbedrag, maar ook door het helpen met vrijwilligerswerk is aan meerdere doelen ondersteuning gegeven. Het geven van een bijdrage is een mooi moment en vaak is het organiseren van een evenement om geld hiervoor in te zamelen, minimaal zo leuk. De club heeft diverse evenementen georganiseerd variërend van een hardloopwedstrijd door de polder, een fietstocht (in de stromende regen), kartwedstrijden, een avondvullend programma in de Kleine Zaal van het Concertgebouw en een netwerkdiner in De Rustende Jager. Allemaal ter ondersteuning van goede doelen, waarvan er vele gelegen zijn in Haarlemmermeer.