© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

OVER RC1852

Over Rotaryclub 1852 van Haarlemmermeer

Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852 is een lokale club van 33 leden wonend en/of werkend in de Haarlemmermeer, waarbij de clubleden uit diverse geledingen van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties komen.


Wekelijkse bijeenkomst

Iedere week op dinsdagavond van 17:30 tot 19:30 uur komen wij bij elkaar in Hotel-Restaurant De Rustende Jager (Venneperweg 471, 2153 AD Nieuw Vennep). We drinken eerst een borrel en gaan vervolgens aan tafel. Na het diner worden er mededelingen gedaan en kijken we kort vooruit.

Presentatie of lezing

Aansluitend volgt er een presentatie van iemand van buitenaf of één van de leden geeft een lezing. Door de jaren heen krijgt ieder lid de gelegenheid om te spreken over bijvoorbeeld zijn of haar beroep. Ook presenteert elk lid eens in de zoveel jaar een levensbericht. Een aantal keren per jaar bespreken we uitsluitend clubzaken. Deze avonden zijn alleen bestemd voor de leden. Rond 20:00 uur is een ieder vrij om naar huis te gaan. Velen blijven echter nog gezellig aan de bar met elkaar napraten, of ze vergaderen in kleine groepen.

Attendance

Het is natuurlijk mooi als een lid iedere week aanwezig is, maar dit is in een snel veranderende tijd met zoveel verschillende activiteiten geen absolute “must” binnen onze Rotaryclub. We streven wel naar een attendance van tenminste 50%.

Partners

Gemiddeld vier keer per jaar zijn ook de partners van harte uitgenodigd. Het programma wijkt dan af van de reguliere programma’s. De programmacommissie probeert deze avonden steeds een bijzonder karakter te geven.

Het Rotaryjaar loopt van juli tot juli. Tijdens de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar vindt de bestuurswissel plaats.


Participatie en kennis delen

De leden van Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852 hebben zich ten doel gesteld hun kennis en ervaringen te delen met vluchtelingen die in Nederland weliswaar een verblijfstatus hebben, maar soms grote moeite hebben om in de maatschappij te integreren. O.a. door statushouders als speciale leden in de club op te nemen, hen te helpen bij het vinden van werk, maar vooral door hen een sociale omgeving en een zakelijk netwerk te bieden, wordt geprobeerd hen te helpen. Dit project wordt inmiddels breder ingezet om meerdere statushouders in de Haarlemmermeer en daarbuiten een soortgelijke helpende hand te bieden. Een belangrijke bijkomstigheid is dat wij inzicht krijgen in het leven en vooral in het doorzettingsvermorgen van deze gezinnen en wij op onze beurt dus ook veel van hen leren.


Lid worden van Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852?

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden met een brede maatschappelijke belangstelling, die graag de handen uit de mouwen steken om mooie projecten mogelijk te maken en bij willen dragen aan de gezelligheid binnen onze club.

Voor meer informatie over lidmaatschap en het traject om lid te worden, kunt u vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier. Hierna onderzoeken we samen of het lidmaatschap van onze club bij u en de club past en wellicht verwelkomen we u binnenkort dan wel op één van onze clubavonden!