© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

JAARTHEMA ARCHIEF

Archief Jaarthema's

Jaarthema 2021-2022

‘(Iedereen) van waarde voor ontwikkeling’

‘Mijn passie is mensen te laten schitteren door ze uit te dagen in hun ontwikkeling,’ staat op de website van Digna, het bedrijf van onze overleden voorzitter Heidy Peperkamp. De naam ‘Digna’ geeft al aan dat voor Heidy ‘waarde’ een belangrijk begrip was. Ieder mens is van waarde en de kunst is om die waarde op het spoor te komen. Dat is wat Heidy in haar werk als coach beoogde. Maar dat geldt ook voor de Rotaryclub. Dat geldt eens te meer nu Heidy door omstandigheden dit jaar op enige afstand heeft moeten meemaken. Daarom hebben Heidy en Aarnoud ‘iedereen’ toegevoegd aan het jaarthema. We zullen het meer dan ooit samen met elkaar moeten doen dit jaar. Ieders bijdrage wordt gevraagd, iedereen is van waarde!

Aarnoud van der Deijl

Waarnemend Voorzitter 2021-2022

 

Jaarthema 2020-2021

‘Op zoek naar ons ziel’

De columnist van de New York Times David Brooks schreef vorig jaar een bestseller De tweede berg. Zoektocht naar een zinvol leven. De eerste berg is die van ambitie, carrière en succes, een zware tocht waarin je ego centraal staat. Bij de tweede berg draait het niet meer om je eigen ego maar om jouw relatie met anderen, zingeving, verbinding met anderen, kwaliteit van leven Pas die tweede berg geeft ons een zinvolle beklimming en oneindig meer voldoening.

Zoiets zei ruim honderd jaar geleden de oprichter van de Rotary, Paul Harris, ook al: je hebt het ‘self’ en je hebt ‘service’, maar de top van de ‘service’ reikt boven die van het ‘self’ uit: service above self.

Nog weer 1900 jaar eerder zei Jezus het ook al toen een rijke man aan hem vroeg hoe hij een zinvol leven kon leiden. Jezus gaf toen ook twee antwoorden: het is prima als je voor jezelf opkomt, als je het maar fatsoenlijk doet. Maar wil je een stap verder zetten, verkoop dan je bezittingen en geef die aan de armen.

Wie gaat er mee, bergbeklimmen?

Aarnoud van der Deijl

Voorzitter 2020-2021


Jaarthema 2019-2020

‘Onderneem het maar!’

Onze omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van ondernemerschap. Sterker nog; zonder onze pioniers, verantwoordelijk voor de drooglegging, was er helemaal geen polder. Ondernemerschap staat synoniem voor initiatief, vernieuwing, kansen zien en benutten. Ondernemerschap is echter niet het exclusieve terrein van ondernemers, ook mensen in loondienst vertonen vaak ondernemend gedrag vanuit de rol die ze hebben in hun organisatie.
Dit jaar is een ode aan het ondernemerschap. We gaan regelmatig op bezoek bij interessante ondernemende mensen om ons door hen te laten inspireren. Of we halen ze binnen de club om te vertellen over hun initiatieven. En uiteraard gaan we ook zelf aan de slag. Met bekende acties, maar ook met nieuwe initiatieven. Daarom: Onderneem het maar!

Lex Vonk

Voorzitter 2019-2020


Jaarthema 2018-2019

‘Kennis maken’

Ter voorbereiding op mijn jaar zat ik te denken, wat is geheim van dit goed georganiseerde en bijzondere jaar?

Na heel wat jaren als secretaris, is mij het één en ander opgevallen bij de voorzitters…je ziet in hun manier van voorzitten altijd aspecten terug van hun beroep/branche waarin ze werkzaam zijn terug. Waarschijnlijk moet je zo’n Rotaryjaar organiseren toch aanpakken al ware het een nieuwe serie. Bij de volgende aspecten zie ik overeenkomsten.

Het script is mijn ogen mijn thema en het daarbij behorende programma.

Kennis maken òf kennis maken

En daarmee bedoel ik dat we als club meer kennis vergaren maar ook kennis maken met geïnteresseerde in de Rotary (potentieel nieuwe leden), kennis maken met mensen die nog relatief kort in de Haarlemmermeer wonen zoals Hussam en Masoud en hun families, maar ook de mensen van de Aanloop met nieuwe ervaringen laten kennis maken. Samengevat dat script komt wel goed!

Nu zie ik een aantal van jullie nog ietwat achterdochtig kijken…wat gaan we dit jaar van haar beroepsachtergrond terugzien? Maar wees niet bevreesd…de tijd van even doorbijten en afzien is allang voorbij en als het tegenwoordig echt nodig is, hebben we altijd nog lachgas.

Esther Haring

Voorzitter 2018-2019


Jaarthema 2017-2018

‘Gewoon doen’

Rotary heeft het niet makkelijk. Het is moeilijk om jonge, nieuwe leden aan te trekken en nóg moeilijker om ze daarna te houden: een groot deel van de nieuwe leden zegt binnen drie jaar het lidmaatschap weer op. Rotary beseft dat het anders moet en dat we niet moeten blijven terugvallen op bewandelde paden, strakke structuren en verplichtingen, bijvoorbeeld als het gaat om attendance. Op de PETS, waar ik als inkomend-voorzitter werd ‘klaargestoomd’ voor mijn voorzittersjaar, was ‘flexibiliteit’ het sleutelwoord en werd keer op keer benadrukt het als club en als voorzitter vooral op je eigen manier te doen, ook als dat betekent dat je bijvoorbeeld vrijer moet omgaan met commissies, met lidmaatschap en met de regelmaat waarin bijeenkomsten plaatsvinden.

Het is belangrijk dat ieder lid zijn of haar verantwoordelijkheid neemt er iets van te maken. Roepen vanaf de zijlijn is altijd makkelijk, als je zelf niet met een beter idee komt of op zijn minst bereid bent zelf iets te veranderen aan wat je niet bevalt aan de club.

Samengevat komt dit alles voor mij neer op het thema ‘gewoon doen’.

Wat meer no-nonsense, wat meer de handen uit de mouwen, wat meer beweging en wat meer enthousiasme voor elkaars plannen en projecten. Op deze manier zal veel hetzelfde blijven, maar wel met een iets andere insteek die er hopelijk aan bijdraagt dat de Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852 met nóg meer vertrouwen de toekomst tegemoet kan treden.

Lex Passchier

Voorzitter 2017-2018


Jaarthema 2016-2017

‘De Uitdaging!

Waarom de uitdaging??

  • Het is voor mij zelf een uitdaging om deze rol, de voorzittersrol voor een jaar te gaan vervullen. Ik zie het als een uitdaging en heb er veel zin in.
  • Wat ik eigenlijk een grotere uitdaging vind is dit, om het samen met jullie te doen.

Hoe gaan wij dit jaar samen een mooie club vormen, die met de doelstelling van de Rotary aan de slag gaan. De Rotary gedachte uit te dragen, je hulp (op vele manieren) aan bieden aan de mede mens. Dit gaat het beste wanneer je kunt spreken van een fellowship binnen de club.

Hoor elkaars levensbericht aan, je deelt vreugde, je deelt minder plezierige zaken. Er zijn voor elkaar en vooral ook leuke en mooie dingen doen met elkaar. Wederom voor mij een uitdaging om dit te blijven belichten. Wij hebben binnen de club heel veel capaciteiten op velerlei gebied, laten we daar open voor blijven staan.

Cecilia Martens

Voorzitter 2016-2017