ANBI status

De St. Community Service Rotary Haarzuylens heeft de ANBI status (RSIN nummer 8161.07.415). Giften kunnen hierdoor aftrekbaar zijn voor de inkomsten belasting, onder de van toepassing zijnde voorwaarden van de Belastingdienst.