Club Service

Leden Classificatie commissie
De Classificatie Commissie is de commissie die zorg draagt voor de procedure rond de toelating van nieuwe leden.

Clubleden dragen kandidaten aan bij het bestuur en de LCC nodigt deze aspirant kandidaat leden uit voor een gesprek. In dit gesprek vertellen we waar Rotary voor staat, hoe onze club functioneert en leren we de nieuwe kandidaat beter kennen d.m.v. zijn “levensverhaal”. Van belang is of het kandidaat-lid een zekere mate van maatschappelijke betrokkenheid heeft. Dat kan in de vorm zijn van b.v. bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties of activiteiten in een vrijwilligers organisatie. Tevens heeft de commissie een profiel, waar het nieuwe lid zo veel mogelijk aan moet voldoen.
Zo’n profiel kan per jaar wisselen, omdat de wens van de club daarin naar voren kan komen, b.v. een bepaalde leeftijdscategorie, voorkeur voor een bepaald geslacht of beroep. Dit alles om een evenwichtige club te houden of te krijgen.