International Service

Algemeen INT
De commissie International Services heeft als belangrijkste doelstelling het onderhouden van contacten met één of meerdere buitenlandse Rotary clubs (ook wel 'twinning' genoemd). Op dit moment heeft RC Heusden geen 'twinning-partner'. We willen graag in contact komen met een buitenlandse Rotaryclub om gezamenlijk invulling te geven aan twinning. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze club.

The main goal of our committee is to build longlasting relationships with fellow Rotary Clubs abroad. (Also known as 'Twinning'.) At this moment we do not have a Twinning partner. Therefore we would like to get in touch with a foreign Rotary Club who is interested in Twinning with our club. For further information please contact our secretary. We are looking forward to hearing from you!
Polio nieuws!.