Vocational Service

beroepspraatje Harry
Vocational service
Vocational service is de oudste en daarmee belangrijkste avenue in Rotary. Letterlijk betekent het "beroepsservice". De avenue gaat over hogere ethische normen en waarden toepassen in je beroep. Een bredere definitie en toepassing is: wijze waarop iedere rotarian zich dienstbaar kan maken door of in zijn/haar beroep. Vocational service kent vele activiteiten binnen Rotary international. Enkele bekendere zijn de beroepspraatjes en bedrijfsbezoeken. Ook Rotary Heusden vult Vocational in met deze activiteiten die jaarlijks terugkomen en daarnaast met verdiepende activiteiten en onderwerpen. Vocational, een belangrijke service!