© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Informatie over de service projecten van Rc HadM

SERVICE PROJECTEN STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HORST AAN DE MAAS

SERVICE PROJECTEN

CHARITY DINNER

Rotary Club Horst aan de Maas organiseert jaarlijks het zogenoemde Charity Dinner. Ieder jaar worden andere vrijwilligers uit Horst aan de Maas en andere dorpen, waar leden van de club wonen, die zich zonder belang inzetten voor de medemens uitgenodigd, deel te nemen aan het diner.

·

In 2017 heeft dit plaats gevonden op zaterdag 4 november. Dit jaar zijn de vrijwilligers van voetbalverenigingen van de Gemeente Horst aan de Maas in het zonnetje gezet.

·

In 2018 heeft dit plaats gevonden op zaterdag 15 december.

WINTERZON

Al jaren organiseert de Rotary Club Horst het WinterZon Festival, hét evenement voor mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking. Samen met de Stichting Vrienden van Winterzon is Rotary Club Horst aan de Maas initiatiefnemer van dit bijzondere spektakel.

·

In 2016 heeft dit plaats gevonden op 28 februari.

·

In 2018 heeft dit plaats gevonden op 3 maart.

CALCUTTA PROJECT

Dit betreft een schoolproject voor de allerarmste kinderen in de omgeving van Howrah.Deze kinderen moeten op al zeer jonge leeftijd gaan werken in de steenmijnen, de brickfields in Howrah, en gaan daardoor niet naar school. Daarom wil de plaatselijke Rotaryclub bij deze steenmijnen een schooltje te bouwen om deze kinderen op zoveel mogelijk op te vangen en onderwijs te geven. Ter gelegenheid van het honderdjaar bestaan van deze Rotaryclub willen zij hier extra aandacht aangeven om dit project te kunnen realiseren.In het verleden hebben wij samen met Rotaryclub Viersen-Schwalm-Nette en deze Rotaryclub in Calcutta een vaccinatie programma uitgevoerd om tuberculose te bestrijden.

De kosten voor dit project worden geraamd op € 75000 .

NEPAL PROJECT

De opbrengst van het Asperges Project 2018 van Rotary Club Horst aan de Maas wordt aangewend voor de realisatie van een drinkwater project in Nepal.

Nepal is het land van de yak en de yeti en het geboorteland van Gautama Boeddha. Het ligt tussen India en China en heeft reusachtige indrukwekkende bergketens van de Himalaya met de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld.

Op de “lager” gelegen bergen wonen mensen tot op een hoogte van 3000m. Deze Nepalezen beschikken niet over stromend drinkwater en zijn derhalve genoodzaakt om dagelijks schoon drinkwater middels kruiken in de lager gelegen dalen te gaan halen. Derhalve worden in Nepal waterleidingsinstallaties aangelegd middels het bouwen van een pompinstallatie in de dalen nabij een rivier. Door middel van PE-leidingsystemen wordt dit water naar een hoger gelegen plek gepompt en aldaar opgeslagen in een reservoir. Vanuit dit reservoir wordt leidingwerk aangelegd naar de diverse hutjes van een lager gelegen dorpje. Ieder woonhuisje wordt voorzien van een betonnen paaltje waarop een waterkraan is gemonteerd. Door de zwaartekracht stroomt het drinkwater vanuit dit reservoir naar de diverse tappunten van de berghuisjes. De bewoners hebben vervolgens de beschikking over helder en schoon drinkwater.

Het onderhavige project wordt gerealiseerd in het bergdorpje Rabaidanda, een dorpje met ongeveer 800 inwoners. Dit dorpje ligt in de buurt van de stad Pokhara, de tweede stad van Nepal. De Bewoners van het dorpje worden actief betrokken bij de realisatie van dit drinkwater project. Zij dragen bij aan de investering in de vorm van arbeid. Ook krijgen een aantal bewoners onderricht op het gebied van preventief- en storingsonderhoud aan de pompinstallatie.

 

Dit project wordt uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van een Rotary Club in deze omgeving. Bedoeling is dat dit project eind 2018 gestart wordt en vervolgens begin 2019 wordt opgeleverd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 50.000. De totale bijdrage, inclusief de Grants, van Rotary Club Horst aan de Maas hierin bedraagt € 37.500.

STICHTING OPKIKKER

Rotary Club Horst aan de Maas heeft een financiële bijdrage geleverd van 500,- aan Stichting Opkikker. Deze Stichting heeft aan ruim 2000 gezinnen een unieke Opkikkerdag aangeboden. Een dag ontspanning en plezier voor het hele gezin met het doel om de dagelijkse, vaak harde, realiteit van behandelingen en doorlopende ziekenhuisbezoeken even te doen vergeten.

HOSPICE HORST

Dit is een initiatief van Beatgroep Blitz67 uit Horst. Zij hebben de Rotaryclub Horst aan de Maas gevraagd om hoofdsponsor te zijn voor het Benefietconcert ,dat zij op 17 maart 2018 organiseerden en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Hospice in Horst. De opbrengst van dit concert zal worden gebruikt voor de aankoop van een elektrische rolstoelfiets.