nieuwsbrief maart 2019

Afgelopen maand hadden we in Breda een Rotaract/Rotary-seminar over circulaire economie, arbeidsmarkt en ethiek. Een prachtige bijeenkomst met zichtbare meerwaarde voor samenwerking tussen Rotaract en Rotary. Een echte netwerkbijeenkomst ook. Tijdens de gesprekken bleek dat in ons district een Rotaractclub vaak maar weinig leden heeft. Dat betekent dat hun mogelijkheden voor projecten beperkt zijn; tegelijkertijd hebben zij wel veel frisse ideeën waar Rotary veel voordeel van kan hebben.
Rotaract is 50 jaar oud, maar is bij mijn rondgang langs de verschillende clubs nog niet zo vaak in beeld gekomen. Een gemiste kans, want Rotary en Rotaract hebben dezelfde uitgangspunten. Een van de deelnemers op het seminar vroeg me waar hij informatie kon vinden over de onderlinge samenwerking. Daarover zegt het Rotaract handboek het volgende: de Rotaryclub van waaruit Rotaract is opgestart, ondersteunt, faciliteert en adviseert. Er wordt uitgegaan van een actieve relatie waarbij onderlinge bereikbaarheid een randvoorwaarde is. Dat laatste wordt geregeld. Bestuurlijke ondersteuning en participatie in elkaars projecten zijn belangrijke vervolgstappen. Steun Rotaract, het is de moeite waard!

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.


2.     Polio Plus Fund

 Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.


3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.


Doneer hier