© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary stage voor statushouders

in het najaar van 2015 was de instroom van vluchtelingen, met name uit Syrie, een actueel thema. 

Het was (en is?) voor statushouders niet eenvoudig contacten te leggen en zodoende “echt” kennis te maken met Nederland en Nederlanders. Voor Nederlanders was (en is?) het niet eenvoudig kennis te maken met een vluchteling/statushouder. Rotary kan de verbindende factor zijn. Binnen onze club ontstond de vraag wat wij konden bijdragen aan de integratie van statushouders die in de regio Kaag en Braassem werden gehuisvest. Het idee was een stage aan te bieden binnen onze club. Binnen deze stage verwelkomt de club twee statushouders per half jaar als bijzonder lid. Het doel van de stage sluit vanzelfsprekend aan bij de kernwaarde, doel en missie van Rotary. Tijdens de stage krijgen de statushouders een extra mogelijkheid en kans om mensen uit hun regio te leren kennen, meer inzicht te krijgen in het (lokale)maatschappelijk gebeuren en een netwerk op te bouwen. Dit bevordert het "thuisvoelen " en het integreren.

In 2,5 jaar hebben wij 6 stage-leden ontmoet en leren kennen. Sommige stages waren een groter succes dan andere. Maar over het algemeen hebben wij warme contacten overgehouden aan de ontmoetingen. We hebben schokkende verhalen gehoord over de omstandigheden in oorlogsgebied en de hachelijke reis die sommigen hebben gemaakt. We hebben in goede samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem geleerd hoe vluchtelingen worden ontvangen, begeleid en gehuisvest. 

Een typisch Rotary-gut-mensch verhaal? Het gaat erom welk label je erop wilt plakken. Deze mensen hebben een verblijfsvergunning gekregen en daarna kan je als samenleving niets doen of je hand uitsteken. Wij hebben voor het laatste gekozen. 

lees meer in het Rotary magazine van december 2016 in pdf