• BANKETLETTERACTIE
  • UITREIKING VAN DE PAUL HARRIS FELLOW AWARD AAN HANS AARDENBURG
  • UITREIKING VAN DE PAUL HARRIS FELLOW AWARD AAN LIDY KIRKENIER-TEMPELMAN
  • 500 cupcakes gebakken voor zorgmedewerkers en hun cliëntenzie verslag en foto's
  • Santa Run 2019zie foto's
  • 1ste zondag van juli, start in Langedijk7 juli 2019
  • WANDELEN VOOR WATER 2019lEES VERSLAG
  • Langedijk 1000 eilanden
  • GeestmerAmbacht
Welkom op de website van Rotary Langedijk Geestmerambacht

ONZE CLUB

De club is opgericht in 2002 en bestaat steeds uit zo’n vijfentwintig leden. We zijn met ongeveer evenveel vrouwen als mannen en we zien elkaar vrijwel wekelijks in restaurant Babylon te Heerhugowaard, steeds op de woensdagavond tussen 17.30 en 19.30 uur. Op deze bijeenkomsten nodigen we gastsprekers uit, houden we lezingen over ons werk en over eigen onderwerpen en bespreken we clubzaken of bezoeken we een bedrijf.
Ieder lid ondersteunt clubprojecten. We zijn actief via de commissies  fundraising en communityservice, vocational (beroepsleven) en programma, internationaal, jeugd, pers, ledenbeleid en via het bestuur.
We zamelen geld in voor (vooral regionale) goede doelen met de kerstloop “Santa Run”, de banketletteractie, met “wandelen voor water” en door andere activiteiten. 
We hebben contact met vier zusterclubs in de ons omringende landen.
Onze eigen partners zijn enkele keren per jaar welkom bij excursies en feestelijke bijeenkomsten.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de ledencommissie: rooze@drconsultancy.nl

Aktiviteiten

Hemelvaart cupcake-bakdag voor het goede doel 2020: we hebben met zijn allen 500 cupcakes gebakken met ons logo erop, gesponsord door AC de Boer, en aangeboden aan de cliënten en zorgmedewerkers van de Pieter Raat stichting en Hugo-Waard.

De Santa Run 2019 was op 15 december. Het was een feest! Er deden 130 kids mee en 170 lopers en wandelaars.
De goede doelen waren Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar. Zij kregen ieder 5000 euro + 1250 euro extra van de 2 hoofdsponsors.
(Zie de website: www.santarunheerhugowaard.nlDe Tour de Soes: dit jaar voor het eerst georganiseerd door onze club samen met RC Heerhugowaard-Langedijk op 7 juli 2019


Op 20 maart 2019 hebben we weer Wandelen voor Water gedaan met de CBS Het Baken in St Pancras