• UITREIKING VAN DE PAUL HARRIS FELLOW AWARD AAN HANS AARDENBURG
  • 1ste zondag van juli, start in Langedijk7 juli 2019
  • WANDELEN VOOR WATER 2019lEES VERSLAG
  • Langedijk 1000 eilanden
  • GeestmerAmbacht
  • Broeker veiling
  • Veiling zoals vroeger
  • Santa Run 2018Lees verslag
  • BanketletteractieLees verslag
Welkom op de website van Rotary Langedijk Geestmerambacht

ONZE CLUB

De club is opgericht in 2002 en bestaat steeds uit zo’n vijfentwintig leden. We zijn met ongeveer evenveel vrouwen als mannen en we zien elkaar vrijwel wekelijks in restaurant Babylon te Heerhugowaard, steeds op de woensdagavond tussen 17.30 en 19.30 uur. Op deze bijeenkomsten nodigen we gastsprekers uit, houden we lezingen over ons werk en over eigen onderwerpen en bespreken we clubzaken of bezoeken we een bedrijf.
Ieder lid ondersteunt clubprojecten. We zijn actief via de commissies  fundraising en communityservice, vocational (beroepsleven) en programma, internationaal, jeugd, pers, ledenbeleid en via het bestuur.
We zamelen geld in voor (vooral regionale) goede doelen met de kerstloop “Santa Run”, de banketletteractie, met “wandelen voor water” en door andere activiteiten. 
We hebben contact met vier zusterclubs in de ons omringende landen.
Onze eigen partners zijn enkele keren per jaar welkom bij excursies en feestelijke bijeenkomsten.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de ledencommissie: rooze@drconsultancy.nl

Aktiviteiten


De Santa Run 2018 was een groot succes!! De goede doelen "Gouden dagen" en "Sport Z" kregen ieder 2500 euro.

De Tour de Soes: dit jaar voor het eerst georganiseerd door onze club samen met RC Heerhugowaard-Langedijk op 7-7


Op 20 maart hebben we weer Wandelen voor Water gedaan met de CBS Het Baken in St Pancras