The Girl Effect >>


Sanitary pads keep girls in school

Hoe Rotary Leusden zich inzet voor the girl effect

De ervaring in Nairobi leert dat meisjes tijdens hun menstruatie niet naar school gaan vanwege het ontbreken van geld voor maandverband. Deze maandelijkse schooluitval leidt vaak tot vroegtijdig stoppen met het onderwijs.

Samen met Rotaryclub Nairobi Parklands en Macheo Children's Centre heeft Rotary Leusden een meerjarenproject opgezet om het vroegtijdig schoolverlaten van arme meisjes te voorkomen door het gratis aanbieden van maandverband. Omdat social workers van Macheo midden in de arme wijken opereren, is gewaarborgd dat het maandverband ook daadwerkelijk bij de doelgroep aankomt en gebruik wordt.

Het volledige verslag kun je vinden onder Macheo >>