© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting LEF!

Stichting Rotary Service Maarssen / Stichting LEF!

 

Naam en Doel

De Stichting Rotary Service Maarssen (en handelsnaam Stichting LEF!) is de goeddoelstichting van Rotaryclub Maarssen. De Stichting Rotary Service is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60622288. Het vestigingsadres is Straatweg 19a, 3603 BC Maarssen. Het rekeningnummer is NL 48 INGB 0006 5100 87.

De stichting heeft als doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het Rotary ideaal en in het bijzonder Rotaryclub Maarssen (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51302349), door het verlenen van stoffelijke en materiële steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen en instanties van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De leden en oud leden van Rotaryclub Maarssen worden uitdrukkelijk van het doel uitgesloten.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren O.J. Konst, voorzitter, J. Vernooij, penningmeester, M. Kuiper, secretaris. De bestuurders handelen pro deo. Zij leggen verantwoording af aan de Rotaryclub Maarssen en vragen haar décharge.

In de praktijk doen de leden van de Rotaryclub Maarssen de fondsenwerving van de stichting en bepalen die leden de goede doelen waaraan de stichting de gelden besteedt dan wel een materiële bijdrage aan levert.

 

Activiteiten

De afgelopen jaren zijn fondsen geworven door het organiseren van lokale activiteiten, zoals de Buitenbios. In de afgelopen jaren (muv Corona) werd voor circa € 10.000 per jaar opgehaald en aan verschillende goede doelen besteed. De laatste drie jaar doneerde Stichting Rotary Service Maarssen aan diverse sportverenigingen in Maarssen en verpleegtehuis Snavelenburg, veelal een combinatie van materiele en immateriële inzet door de leden van Rotary Maarssen.

 

Stichting LEF!

In het jaar 2021/2022 heeft de Stichting Rotary Service Maarssen de handelsnaam Stichting LEF! In gebruik genomen. De wens is om zich als goede doelen stichting beter te positioneren en met behulp van de leden van Rotaryclub Maassen impact te kunnen maken in Maarssen en omstreken


Jaarverslagen

Het boekjaar van Stichting Rotary Service Maarssen loopt gelijk met het Rotary verenigingsjaar, dus van juli in enig kalenderjaar tot en met juni in het volgende kalenderjaar. De jaarverslagen van vanaf 2015 tot en met 2020/2021 staan op onze website.