© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting LEF!

Stichting Rotary Service Maarssen / Stichting LEF!

Naam en Doel 

De Stichting LEF! is de goede doelstichting van Rotaryclub  Maarssen. De Stichting LEF! is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60622288. Het vestigingsadres is Schippersgracht 19, 3603 BC Maarssen. Het rekeningnummer is NL 48 INGB 0006 5100 87. RSIN of fiscaal nummer 853987208.

De stichting heeft als doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het Rotary ideaal en in het bijzonder Rotaryclub Maarssen (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51302349), door het verlenen van stoffelijke en materiële steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen en instanties van algemeen maatschappelijk  belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De leden en oud leden van Rotaryclub Maarssen worden uitdrukkelijk van het doel uitgesloten. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren O.J. Konst, voorzitter, E Polderman, penningmeester, H.J. Kuipers, secretaris. De bestuurders handelen pro deo. Zij leggen verantwoording af aan de Rotaryclub Maarssen en vragen haar décharge. 

In de praktijk doen de leden van de Rotaryclub Maarssen de fondsenwerving van de stichting en bepalen die leden de goede doelen waaraan de stichting de gelden besteedt dan wel een materiële bijdrage aan levert. 


Beleidsplan

> Download hier het beleidsplan 


Activiteiten 

De afgelopen jaren zijn fondsen geworven door het organiseren van lokale activiteiten, zoals de Buitenbios. Het afgelopen jaar werd circa € 10.000 opgehaald en kan aan verschillende goede doelen worden besteed. De laatste drie jaar doneerde Stichting LEF! aan diverse sportverenigingen in Maarssen en verpleegtehuis Snavelenburg, veelal een combinatie van materiele en immateriële inzet door de leden van Rotary Maarssen. 

Stichting LEF! 

In het jaar 2021/2022 heeft de Stichting Rotary Service Maarssen haar naam gewijzigd in Stichting LEF!. De wens is  om zich als goede doelen stichting beter te positioneren en met behulp van de leden van Rotaryclub Maassen impact te kunnen maken in Maarssen en omstreken.


Jaarverslagen 

Het boekjaar van Stichting LEF! loopt gelijk met het Rotary verenigingsjaar, dus van juli in enig kalenderjaar tot en met  juni in het volgende kalenderjaar. 


Verslag juli 2021 t/m juni 2022

Na een tweetal jaren Corona kon dit jaar de Buitenbios gelukkig weer doorgaan. Het mooie weer in combinatie met de wens van menig inwoner van Maarssen om een leuke dag te beleven heeft geresulteerd in een zeer succesvol evenement. Niet alleen de doelstelling Maarssen nog leuker te maken werd behaald, maar ook de bijdrage van de vele sponsoren hebben er toe geleid dat de Stichting LEF! voor het komende jaar over ruime middelen beschikt om impact te maken binnen de gemeente. Na aftrek van kosten heeft de Stichting Eur 10.147,- mogen bijschrijven waarvoor we iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd zeer dankbaar zijn.

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen juli 2021 t/m juni 2022

> Statutenwijziging stichting Rotary Service Maarssen


Verslag juli 2020 t/m juni 2020

De activiteiten op fundraising gebied werden voor Rotary Club Maarssen dit bestuursjaar jaar helaas geblokkeerd door de ontwikkelingen rondom het Covid19 virus. De geplande editie van de Buitenbios Maarssen kon in juni niet doorgaan. En ook het traditionele wandelen voor water verviel door de lockdown in het voorjaar. Toch heeft de Stichting niet stil gezeten en kon enkele goede doelen omarmen of ondersteunen. Hieronder treft u ons jaarverslag aan over 2020-2021.

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen juli 2020 t/m juni 2021


Verslag juli 2019 t/m juni 2020

De activiteiten op fundraising gebied werden voor Rotary Club Maarssen dit bestuursjaar jaar helaas geblokkeerd door de ontwikkelingen rondom het Covid19 virus. De geplande vierde editie van de Buitenbios Maarssen kon in juni niet doorgaan. En ook het traditionele wandelen voor water verviel door de lockdown in het voorjaar. Toch heeft de Stichting niet stil gezeten en kon enkele goede doelen omarmen of ondersteunen. Hieronder treft u ons jaarverslag aan over 2019-2020.

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen juli 2019 t/m juni 2020


Verslag juli 2018 t/m juni 2019

Rotary Club Maarssen organiseerde op 16 juni 2018 de derde editie van de Buitenbios Maarssen. Na het succes van de voorgaande jaren werden alle verwachtingen overtroffen. Het goed bezochte evenement leverde een bedrag op van EUR 9.975. Van dit bedrag heeft de Stichting diverse goede doelen kunnen helpen.

Daarnaast werd er door Rotary Club Maarssen een nieuw initiatief gestart: Beat The Rotary. Een sportieve uitdaging voor de lokale sportclubs in Stichtse Vecht. Lees meer over alle aktiviteiten in het volledige verslag 2018-2019.

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen juli 2018 t/m juni 2019


Verslag 2017 t/m juni 2018

Rotary Club Maarssen organiseerde op 24 juni 2017 de eerste versie van de Buitenbios Maarssen. Dit evenement was direct een enorm succes en leverde een bedrag op van EUR 5.000. Van dit bedrag heeft de Stichting EUR 1250 uitgekeerd aan de Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes, welke mede centraal stond op de 24e juni door middel van een stand en extra aandacht voor het begin van iedere film.

Op 16 juni 2018 was de tweede editie van De Buitenbios. Dit was wederom een enorm succes. In goed overleg met de gemeente Stichtse Vecht mocht het evenement ditmaal op Park Goudestein worden gehouden. De uiteindelijk opbrengst van De Buitenbios 2018 was EUR 5128. Met de opbrengsten van de Buitenbios 2018 is een bedrag van EUR 5000 overgemaakt aan de Stichting Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht. Lees meer in het volledige verslag 2017 t/m juni 2018...

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen 2017 t/m juni 2018


Verslag 2016

Net als voorgaande jaren organiseerde de Rotary Maarssen ook in 2016 de Doornburgh Experience (DOEX). Op zaterdagavond 18 juni werden er ruim 190 gasten verwelkomd op een sfeervol ingericht landgoed Doornburgh. Naast een gezellige bar, sommeliers- en baristahoekje was er entertainment van Zingende Obers en een van TV bekende goochelaar. De gasten kregen een 5 gangen diner voorgeschoteld en konden mee doen aan een loterij. Het resultaat van DOEX 2016 bedroeg EUR 5507. Lees meer in het volledige jaarverslag 2016 ...

 > Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen 2016


Verslag 2015

Op 28 juni 2015 is met hulp van Rotary Club Maarssen succesvol voor de derde maal de Doornburgh Experience georganiseerd ("DOEX"). DOEX is een evenement voor Maarssen, door Maarssen. Samen met lokale horeca en lokale leveranciers wordt er een mooi evenement neergezet waarbij er geld opgehaald wordt voor het goede doel. In navolging van de succesvolle vorige edities was er wederom veel vertier geregeld op het landgoed Doornburgh en waren er 340 volwassenen en 230 kinderkaarten verkocht. Tevens werd voor de derde maal de Rally van en naar Doornburgh georganiseerd. Lees meer in het volledige jaarverslag 2015...

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen 2015