© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Leer ons kennen...

http://www.rotary.nl/leidschendamduivenvoorde/lidworden/wilt-u-lid-worden-van-rotaryclub-duivenvoorde/wilt-u-lid-worden-van-rotaryclub-duivenvoorde-1.png Rotaryclub Nieuwkoop

Wie zijn wij

De Rotary Nieuwkoop is een club van ruim 25 leden die iedere dinsdagavond op informele wijze bij elkaar komen. Onze leden zijn actief (geweest) in zeer uiteenlopende beroepsgroepen. Wat ons bindt is onze maatschappelijke betrokkenheid en onze belangstelling voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Waar we voor staan

Vanuit de Rotary gedachte staan wij voor het dienstbaar opstellen aan de maatschappij en aan elkaar. Wij willen onze talenten en professionele ervaring gebruiken om actief een bijdrage te leveren aan de samenleving. Bij onze club bestaat deze Community Service met name uit steun aan projecten en instellingen in Nieuwkoop e.o. die we in voorkomende gevallen ook financieel ondersteunen. De financiële middelen verwerven we deels door het organiseren van activiteiten. Ook staan we open voor internationale Rotary initiatieven.

Clubverband

Onze bijeenkomsten zijn op dinsdagavonden tussen 18 en 21 uur in ‘Het oude Rechthuis’ te Aarlanderveen. Wij treffen elkaar in het café, waarna wij met elkaar aan tafel gaan voor de maaltijd die vaak in het teken staat van een actueel discussiethema. Vervolgens is er een spreker die in zijn/haar voordracht een bepaald onderwerp uitdiept.

Contact en locatie

De Rotaryclub Nieuwkoop komt iedere dinsdag bijeen van 18:00 - 21:00 uur in Café ‘Het oude Rechthuis’, Dorpsstraat 40, 2445 AN Aarlanderveen.

Secretaris van de Rotary Nieuwkoop is Trudy Veninga, bereikbaar via email: secretaris@rotarynieuwkoop.nl

Rotaryclub Nieuwkoop bestaat sinds 1978 en heeft 24 leden

foto rechthuis

Wij komen elke dinsdag vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur bij elkaar in Het Oude Rechthuis, Dorpstraat 40 te Aarlanderveen.

Wilt u meer informatie over onze club of ons eens bezoeken? Neem dan contact op met Vanessa Tekelenburg, vanessa@accentinteractive.nl

Geschiedenis van de Rotaryclub Nieuwkoop

Rotary werd in 1905 in Chicago opgericht door Paul Harris die, als emigrant, met een aantal andere ondernemers wekelijks bijeenkwamen met als doel hun kennis en kunde in dienst te stellen van hun omgeving.

Rotary staat voor vriendschap en dienstbaarheid aan de maatschappij.

Pas in 1923 werd Rotary Nederland opgericht in Amsterdam. Rotaryclub Nieuwkoop werd opgericht op 14 mei 1978 onder auspiciën van Rotaryclub Alphen aan de Rijn. De oprichters van het eerste uur waren Jan Broekhuyse, Bob de Graaf Bierbrauwer en Jan de Greef.

De eerste jaren vonden de wekelijkse vergaderingen plaats in Botel/Restaurant de Watergeus in Noorden. Later vergaderden wij bij restaurant Tijsterman en ons huidige vergaderadres is Het Oude Rechthuis in Aarlanderveen.

In mei 2018 hebben we ons veertig jarig bestaan gevierd.

De club heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een organisatie die midden in de samenleving staat. Wij kennen een 50/50 verdeling tussen vrouwelijke en manlijke leden. Qua leeftijd is er en goede verdeling tussen jonge en wat oudere leden.