Welkom op de website van Rotaryclub Oosterbeek

KWETSBARE KINDEREN

EEN BETOVERENDE TIJD VOOR KWETSBARE KINDEREN. In het Rotaryjaar 2018-2019 stelde onze club het kwetsbare kind centraal met de ondersteuning van twee goede doelen: de Stichting Magic Care en Ome Joop's Tour. De Stichting Magic Care is in 2003 door vijf goochelaars opgericht en bestaat thans uit meer dan 40 goochelaars, die goochelen toepassen om het zelfvertrouwen van kwetsbare kinderen te vergroten. Zij geven goochelles met veel nadruk op het presenteren als artiest. Het gaat om kinderen die gepest worden op school, kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking of die sociaal onhandig zijn. Magic Care komt ook in de grote kinderziekenhuizen (goochelen aan bed) en in Villa Pardoes (bij de Efteling). De goochelaars zijn allen vrijwilligers, maar het salaris is het best uit te drukken als de lach op het gezicht van de kinderen.Het tweede goede doel dat wij dit Rotaryjaar ondersteunen, Ome Joop's Tour, is een jaarlijkse fietsvakantie voor kinderen van 10 tot 12 jaar uit Arnhem en omgeving die niet op vakantie kunnen.

Als partner van de Stuwwalloop heeft Rotaryclub Oosterbeek op 25 mei 2019 tijdens de 12e editie van dit hardloopfestijn vten behoeve van de goede doelen van dit jaar de feestelijke entourage met heerlijke spijzen en dranken verzorgd. Op 25 mei is ook de opbrengst van de actie voor Magic Care en Ome Joop's Tour bekend gemaakt: in totaal € 16.000,-.

Website

R o t a r y c l u b - O o s t e r b e e k