Welkom op de website van Rotaryclub Oosterbeek

AMBULANCE WENS

De Stichting Ambulance Wens helpt!

MAAK EEN LAATSTE WENS WAAR!

De vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens vervullen met liefde de laatste wensen van immobiele terminale patiënten.

Het zijn vaak eenvoudige wensen, van ernstige zieke mensen die nog maar kort te leven hebben. Wensen die in de praktijk soms lastig te vervullen zijn omdat gespecialiseerd vervoer en professionele begeleiding nodig zijn.

Denk aan een bezoek aan het strand, een bezoek aan een naaste die zelf ook niet meer kan reizen, bezoek aan een plaats waar de patiënt bijzondere herinneringen aan heeft, of nog één keer een concert bijwonen, een boottocht of attractie beleven. Stichting Ambulance Wens heeft de mensen en het materiaal om dit mogelijk te maken.

Rotaryclub Oosterbeek wil hen graag helpen om deze laatste wensen waar te maken. 

Lees verder...

R o t a r y c l u b - O o s t e r b e e k