Welkom op de website van Rotaryclub Oosterbeek

GEEF ZICHT OP EEN TOEKOMST !

Dit jaar ondersteunen wij graag ASIAN EYE CARE.

Sinds 2000 trekt drie keer per jaar een team professionele vrijwilligers van Asian Eye Care naar Laos, Cambodja, Vietnam en Birma. Per missie voeren oogartsen 250 operaties uit en worden instrumenten gedoneerd. Tevens worden tijdens zo'n missie de lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid. Hoe kunt u de Rotary-actie steunen? - Geef een operatie of instrumenten en geef een blinde weer zicht op een toekomst: € 20 per oogoperatie. - Doneer een bedrag voor operatie-instrumenten: elke bijdrage brengt een missie weer zichtbaar dichterbij. - Sponsoring: er zijn diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld voor grotere instrumenten. Informeer bij sponsoring@zichtopeentoekomst.nl. Wij nemen graag contact met u op. Op onze website www.zichtopeentoekomst.nl kunt u alle mogelijkheden en de eenvoudige en veilige wijze van betalen zien.

Als partner van de Stuwwalloop verzorgde Rotaryclub Oosterbeek op 26 mei 2018 tijdens de 11de editie van dit hardloopfestijn voor het doel "Geef zicht op een toekomst" de feestelijke entourage met heerlijke happen en dranken. 

Website

R o t a r y c l u b - O o s t e r b e e k