© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.


Rotaryclub Stadskanaal maakt onderdeel uit van Rotary International

Wat is Rotary?
Rotary is een internationale organisatie. Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven. 

Rotary in Nederland
Nederland heeft zeven districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ongeveer 16.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs. 

Doel Rotary
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary doen we dat actief en maken we dat samen zichtbaar. Wij zijn People of Action. Iets van jezelf geven, dienstbaar zijn. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.  

Onze missie
Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders. 

Onze waarden
De basis van Rotary is een weerspiegeling van onze kernwaarden — integriteit, diversiteit, service, leiderschap, en ‘fellowship’, vriendschap. Onze kernwaarden zijn de rode draad in onze beginselen. 

 

Focusgebieden

Om een zo groot mogelijke impact te realiseren ligt de focus op zeven onderwerpen. Bij het realiseren van deze duurzame projecten en activiteiten worden de clubs door de Rotary Foundation ondersteund. 

Rotary werkt in deze focusgebieden:  

 

 4-Way test 

Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:  

Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:  

  1. Is het waar?  
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?  
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?  
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede? 

 

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie
Als internationale organisatie hecht Rotary veel waarde aan diversiteit in de wereld en binnen elke club. Een van onze topprioriteiten is het uitbreiden en diverser maken van ons ledenbestand om ervoor te zorgen dat het een afspiegeling is van de gemeenschappen die wij dienen en alle culturen, ervaringen en identiteiten omvat.

Wie lid is van Rotary heeft de gedragscode ‘integriteit in het beroep’ hoog in het vaandel staan. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. Een uitstekende voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden legio grote en kleine projecten gerealiseerd. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Rotary kent regels voor het lidmaatschap en het uitnodigen van kandidaat-leden. Belangstellenden kunnen echter ook zelf kenbaar maken lid te willen worden van onze club. Dit kan door contact te zoeken met het bestuur.


Rotaryclub Stadskanaal
Opgericht: 23 juni 1959
District: 1590
Aantal leden: ±30
Moederclub: Rotary Veendam
Contactclub: Rotary Diepholz-Vechta (Duitsland)
Bijeenkomsten:
Woensdag om 17.30 uur in
City Hotel
Raadhuisplein
9501 SZ  Stadskanaal
Website: www.rotary.nl/stadskanaal
Email: Via contactformulier op de webiste