© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Rotary Projecten Veendam

Rotary International is een over de hele wereld verspreid netwerk van lokale Rotaryclubs. De doelstelling van Rotary komt tot uitdrukking in haar lijfspreuk Service Above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis. Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt Rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service. (www.rotary.nl)

Rotaryclub Veendam (www.rotary.nl/veendam/ ) is deel van dat internationale netwerk en heeft voor het verkrijgen en besteden van gelden ten behoeve van haar algemeen nut beogende bijdrage aan de samenleving de Stichting Rotary Projecten Veendam opgericht. Daarmee wordt een strikte scheiding tussen de geldstromen voor de bijdragen aan de samenleving en de overige activiteiten van Rotaryclub Veendam gewaarborgd.