© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beleidsplan 2017-2018 met bestuur olv Pol

Beleidsplan 2017-2018

Beleidsplan voorgesteld door het Bestuur met Voorzitter Pol

 

Rotaryclub Westdorpe/Zelzate Euregio

Beleidsplan werkingsjaar 2017/2018.

Rotaryclub Westdorpe/Zelzate Euregio is een relatief jonge club, welke in dit werkingsjaar haar 2e lustrum zal vieren. De sfeer in de club is zonder meer goed te noemen en aan dynamiek ontbreekt het niet. De club bestaat bij het ingaan van het werkingsjaar uit 27 leden met een gemiddelde leeftijd van nog geen 40 jaar.

De doelstellingen voor 2017/2018 zijn als volgt samen te vatten:

1.

Oesterparty in oktober te Westdorpe met lokale goede doelen

2.

Brunch in maart 2018 te Zelzate met lokale goede doelen

3.

Ondersteuning van een studente in India

4.

Het organiseren van een lustrumfeest

5.

Samen met de omringende Zeeuws Vlaamse clubs een bijeenkomst voor Rotary Foundation organiseren

6.

Samen met de omringende Zeeuws Vlaamse clubs een feestavond organiseren

7.

Het aantal leden naar 30 brengen met aandacht voor kwaliteit

8.

Een goed en gevarieerd programma bieden

De commissies of speciaal voor een project opgerichte projectorganisatie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de punten 1 t/m 9. Het bestuur neemt de benodigde gevraagde besluiten en volgt de voortgang op.

De commissies met haar voorzitters:

1.

Clubzaken: Kathleen Tavenier

2.

Community Service: Eric Jacobs

3.

Vocational Service: George Hendrikse

4.

International Service: Sabine de Moor

5.

Youth Service: Sabine de Moor

6.

Ledenservice: Herbert Bruinenberg

Bestuur en functionarissen:

Voorzitter: Pol van de Vijver

Past voorzitter: Karine van den Mooter

Inkomend voorzitter: Eric Jacobs

Secretaris: Esther Meyers

Penningmeester: Hans Mulder

Bestuurslid: Marie-Jeanne de Pauw

Rotary Foundation: Annet Stoffels

PR: Vincent Laroi

Webmaster: Johan Dedeckel

Commissaris van orde: Eric Verdegem

Programmacommissaris: Kathleen Tavenier.