© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

rotary-jaarplan-2021-2022.docx

Het afgelopen Coronajaar heft er stevig ingehakt, veel activiteiten zijn gestopt, (Brunch en oesterparty) al zijn er enkel anderen terug voor in de plaats gekomen (Teddyberenactie, paaseieren en koken voor alleenstaanden)
IN het (hopelijk) postcorona jaar is het menselijk contact belangrijker dan ooit en een Rotaryclub is hier bij uitstek geschikt voor.

Het was bij de bestuurwissel al gemeld, maar het was ons opgevallen dat een deel van de leden nog geen “vaste plaats” heft in een of andere commissie, ondertussen is iedereen -hopelijk naar tevredenheid- ingedeeld, zodat iedereen zich meer betrokken kan voelen bij de club en mogelijkheden krijgt om zich te ontplooien. (plan 1)

Leden:

We zijn van oudsher een jonge en dynamische club, (we waren zelfs de jongste van Nederland) misschien zelfs soms wat minder georganiseerd maar de laatste jaren is de aanwas van onderen wat aan de magere kant, dus plan 2 wordt een speerpunt dit jaar; op dit moment slaat de balans va leden door naar met name mannen van middelbare leeftijd en iets meer naar de Vlaamse kant. Het is dus belangrijk om weer wat meer jongere en/of vrouwelijke leden aan te trekken, zodat we niet over een aantal jaren een club met enkel bejaarden zijn.
Een Eerste stap om dit te bewerkstelligen is het vergroten van de ledencommissie.

Vocational:

Het jaarprogramma begint intussen vorm te krijgen, belangrijk hier is dat de regelmatig in “de Baeckermat” zijn, we vergaderen maar 1 maal in de 2 weken en het moet interessant zijn voor alle partijen.
Contact met andere clubs onderhouden
firesides/ clubjes van 6 zijn een mooie manier om de onderlinge band te verstevigen, zowel binnen de club als daarbuiten.

Clubservice:

Er zitten al wat activiteiten in de pipeline, er wordt gewerkt aan mogelijk een -Fietstocht
-Weekend weg (champagnestreek?)
-Bomenproject (kunnen we via dit programma , in samenwerking met scholen een soort boomplantdag organiseren
-Oesterparty weer op poten zetten (?), niet meer voor dit werkingsjaar
-Graag zou ik nog een sportief project op poten kunnen zetten (vgl dodentocht), kan ook simpeler, bijv een wandeling waarbij zwerfvuil wordt opgeruimd (zichtbaar, handen uit de mouwen en actief)
Zichtbaarheid van projecten is belangrijk, ook naar potentiële leden toe, ook

Community / goede doelen commissie wordt uitgebreid met een extra lid.

Sabine kan wat hulp gebruiken bij de jeugdwerking, Johan heft toegezegd hier naar te kijken/ een oogje in het zeil te houden.

Samenvattend; ik hoop dat we er met allemaal een actief jaar van kunnen maken, met een paar mooie projecten die door de hele club actief gedragen worden