• 1 van onze Sri Lanka Support kinderen met haar nieuwe fiets
  • Parel van Schouwen-Duiveland
  • Bruggen bouwen
  • Veilige haven
  • Kanjer
  • KLassiek!
  • .lijkt kwetsbaar...
  • Uitstekend
  • Smeltkroes van "culturen"
Hartelijk welkom op de website van Rotary Club Zierikzee

Historie RC Zierikzee

Historie Rotary Club Zierikzee

Op 30 september 1952 komt een aantal heren, op uitnodiging van bankdirecteur D.C.A. Lugt te Zierikzee bijeen om te beoordelen of het nut heeft een Rotaryclub op te richten. Een tweede bijeenkomst volgt op 11 oktober 1952 en op 1 december 1952 heeft men al 10 leden geworven.

Op 5 januari 1953 kan er een voorlopig bestuur worden gevormd. Op 1 februari echter wordt Zeeland geteisterd door een watersnoodramp en worden de bijeenkomsten noodgedwongen onderbroken. De ramp is voor de initiatiefnemers juist de aanleiding om door te gaan en op 16 februari worden de bijeenkomsten hervat.

Op 7 april 1953 treedt het twintigste lid toe en op 11 april 1953 vindt de installatie plaats, die verricht wordt door de gouverneur van District 67 van Rotary International Nederland. Op 23 april 1953 ontvangt men officieel bericht uit Chicago dat de Rotary Club Zierikzee is opgenomen in Rotary International. De charteruitreiking vindt plaats op zaterdag 10 juni 1954. Het aantal leden is inmiddels gegroeid tot 22. In 2003 werd het vijftigjarig bestaan van de club op luisterrijke wijze gevierd en verscheen er een gedenkboekje met de titel: Rotary Club Zierikzee leeft als geen ander!                                                                                                                                           

nieuwsbrief januari 2020

Met veel genoegen wil ik alle Rotaryleden een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen! En natuurlijk ook de mensen die dicht bij jullie staan, zoals familie, vrienden of collega’s.

Het is binnen Rotaryclubs een goed gebruik dat in januari de namen bekend worden gemaakt van de inkomende voorzitters bij de clubs. (…)

Op 23 februari 2020 viert Rotary International dat zij 115 jaar bestaan. Iets om trots op te zijn! De vraag is of de lokale clubs hiervoor een moment zoeken om dit heuglijke feit kenbaar te maken in hun eigen omgeving. (…)

Ook nodig ik jullie alvast uit om zaterdag 16 mei 2020 te noteren. Rotaryclub Goeree-Overflakkee organiseert de DISCON, met als thema ‘Duurzaamheid op Goeree-Overflakkee’. Het programma bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend is er een spreker over waterstof en vindt de uitreiking van de District Awards plaats. Het middagprogramma neemt ons mee naar diverse interessante excursies: een hybridepark met ruim 150.000 zonnepanelen, 6 windturbines en 6 MW opslag, hoe koeienmest omgezet wordt naar biogas, uitleg over de grootste zeewierboerderij van Europa, (…)

Lees verder

Bijzondere club

Rotary Club Zierikzee

Rotary Club Zierikzee is een club met een bijzonder karakter. Het is een gezellige club van vrouwen en mannen, die warm genoemd mag worden en heel actief. Actief op het gebied van dienstbaarheid aan de samenleving. Er bestaat een hoge mate van gedrevenheid om fondsen te werven voor het goede doel. Eén van de leden verwoordde die gemotiveerdheid als volgt:

Het leven met Rotary: soms denk ik weleens dat het een sadomasochistische neiging van mensen is, zich vast te leggen op beloftes en verplichtingen die ze vaak niet of nauwelijks na kunnen komen. En als het toch lukt, dan word je namelijk de hemel in geprezen en dan heb je het dus weer voor elkaar. Maar toch…..Rotary stimuleert wel tot het nemen van risico’s, Rotary is een leerschool en biedt een bron van nieuwe ervaringen en daagt uit tot creativiteit: het organiseren van evenementen, het bedenken van acties of het koppelen van gedachten die tot een ongehoord effect leiden. Bij de ene activiteit gaat het om teamwork, bij de andere om louter handwerk en gezelligheid en bij de volgende om scherpzinnigheid of organisatievermogen. De brainwave die een individu nodig heeft om iets voor zich te zien, het brainstormen dat een groep nodig heeft om tot een werkzaam resultaat te komen: het zijn allemaal elementen die in toenemende mate bijdragen aan het bestaansrecht van Rotary, onze Rotary, Rotary Club Zierikzee; een club om trots op te zijn!

In de afgelopen jaren heeft Rotary Club Zierikzee zich onder andere ingezet voor de grote Rotaryactie wereldwijd tegen polio, een langdurig microscoopproject voor India, de acties voor de School of  Hope in Dhaka, het Noord- en Middenzeeuwse Rotaryproject voor Thuredrith, een hospice op Schouwen-Duiveland, een bijdrage aan het Dierenasiel Schouwen-Duiveland, een benefietsevenement, het Cornel NGaleku Children Centre in Tanzania, Peoples Trust voor opvanghuizen in Nepal en nog vele andere kleine en grotere projecten. 

De website van RC Zierikzee

Email Secretaris: rotaryzierikzee@gmail.com