Hartelijk welkom op de website van Rotary Club Zutphen

Welkom bij Rotary Club Zutphen

Welkom bij Rotaryclub Zutphen,

‘Service above self’ is het motto van de Rotary wereldwijd. De service die uitstijgt boven onszelf wordt door Zutphen al jaren gedragen. Bijdrages worden verstrekt aan internationale projecten als End Polio Now en Care4tina. Ook lokaal zetten wij ons o.a. in voor fondswerving door sponsormaaltijden (ALS), het organiseren van de jaarlijkse kunstmarkt ‘Kunst aan de IJssel’, de organisatie van de aspergerally samen met onze zusterclub Vorden-Zutphen, het bemensen van een stand op de wintermarkt in Zutphen. Hiermee worden ook projecten dichtbij gefinancierd zoals kinderen voor kinderen Klassiek, een voorstelling van en voor basisschoolleerlingen.

Bij alles vragen we ons af of het oprecht is wat we doen, of het billik is voor alle betrokkenen en gaat het vertrouwen en vriendschap bevordert worden en komt het ten goede aan allen.

Om dit allemaal te verwezenlijken moeten leden zich thuis en welkom voelen. Het programma moet uitdagend zijn en de leden moeten zich op elkaar betrokken voelen.

Het jaarthema is making a difference. Daar voeg ik aan toe: Maak het verschil door onderlinge verbondenheid.

Alleen zo kun je service above all verwezenlijken.

Jan Aandewiel

Voorzitter Rotary Zutphen 2017-2018

 

Belangstelling om lid te worden? 

Contact: info@rotaryzutphen.nl

Rotary Friendship Exchange

Friendship Exchange

Beste Rotarians,

Er is een verzoek binnengekomen voor een Friendship Exchange met India.  

Gouverneur Prafull Shara , District 3141, zou graag tot een uitwisseling willen komen met Rotary leden vanuit ons District 1560 en Mumbai-India. Mocht er belangstelling zijn vanuit ons District dan is er gelegenheid voor 4-6 Rotary couples om tussen dec. 2017 en maart 2018 gedurende 2 weken een bezoek te brengen. 

Het is gebruikelijk dat men bij een uitwisseling bij de host Rotarian verblijft, dit is echter niet noodzakelijk. Wel is het een unieke kans om elkaar, de cultuur, het land en Rotary in India beter te leren kennen.  

Samen worden er bezoeken georganiseerd naar b.v. New Dehli, Agra-Tay Mahal en Goa. 

 

Bij belangstelling graag voor 1 oktober contact opnemen met Marianne Koebrugge, Email: pluveko@worldonline.nl

Marianne Koebrugge-Mulder, com. Internationaal District 1560, Tel: 06 51 20 77 88

Lees meer