© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Four ways test in aangepaste vorm

Ik citeer in mijn verhaal uit een ingezonden brief met de titel Laten we de Four Way Test maar begraven

Dat artikel is geplaatst op de website van District 1560 in januari 2008

Rotary op clubniveau, maar ook nationaal en internationaal werkt veelal zeer democratisch. In de club is ieders en dus ook jouw mening belangrijk, er wordt naar geluisterd en er wordt bij de besluitvorming rekening mee gehouden (meestal democratisch besluiten, de meerderheid beslist!).

Internationaal werkt het zo, maar daar kan o.a. Kees Slingerland wel eens wat meer over vertellen, maar ook nationaal is de democratie groot. Er komt dan een landelijke commissie die aanbevelingen schrijft over onderwerpen op clubniveau en op district- en landelijk niveau.

Elke aanbeveling wordt dan vervolgens volgens een vast stramien behandeld: Wat is de gewenste situatie, bestaan hierover binnen Rotary regels, hoe gaan de clubs er in het algemeen mee om, zijn er belemmeringen, aanbevelingen en soms volgt een toelichting.

Dit alles in één à twee kantjes per onderwerp, in simpele, zinnige, praktische bewoordingen, met nog plaatjes ook. De aanbevelingen zijn voor discussie vatbaar. Maar dat hindert niet, discussie bevordert de bewustwording.

Onze oude vriend de Four Way Test is een aantal jaren geleden ook weer eens tegen het Rotary licht gehouden.De commissie beveelt aan: ‘De Four Way Test verdient een goede uitleg van wat de test beoogt en verdient een grotere bekendheid en toepassing te krijgen.’

Deze test is in 1932 opgesteld door Herbert J. Taylor en luidt: 1. Is het waar? 2. Is het billijk voor alle betrokkenen? 3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? 4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Wij missen kennenlijk rotarydominees die rotarypreken kunnen houden om de rotarygeboden te verduidelijken en om aan onlogische teksten een logische draai te geven. Want 75 jaar na het lanceren van de Four Way Test kon de toenmalige commissie slechts aanbevelen dat de Four Way Test een goede uitleg verdient!

Journalist Ben Tilanus schreef daar toen een ingezonden brief over. Hij schreef als volgt : Ik neem nu maar aan dat die goede uitleg er nooit zal komen, als zelfs de commissie, die Samen Sterk heette, die niet geeft. Zelf heb ik er in 25 jaar worstelen met deze tekst ook geen touw aan vast kunnen knopen. Is het de waarheid? - dat zal wel iets zijn wat je zegt.

Is het billijk voor alle betrokkenen? - dat zal toch iets moeten zijn wat je doet. En als iets nou de waarheid is, maar niet fair, wat dan? Moet je dan de waarheid geweld aan doen? En als iets fair is maar niet gunstig voor iedereen, dan kan het dus niet volgens de Four Way Test. Maar wat moet er dan gebeuren? Ik zou zeggen, de Four Way Test is onzin, laten we hem maar begraven.

Er dienen zich, nog steeds volgens Tilanus ook modernere geboden aan. Volgens de commissie zijn de kernwaarden bij het uitdragen van de rotarydoelstellingen 3 B’s: betrokkenheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Maar, vraagt hij dan weer: Wat is de structuur van deze, op zichzelf loffelijke kreten? Zit er een logische volgorde in? Het is niet moeilijk om naast deze trits nog andere, gunstige, bijvoeglijke naamwoorden te bedenken die met een bé … beginnen. Bijvoorbeeld: bezield, bevlogen, bekwaam, bedachtzaam, behulpzaam (en evengoed negatieve als beroerd, benepen, bezopen, bekakt, belachelijk). Maar er moet toch een logica zitten in juist deze trits?

Ik kan alleen een logische structuur ontdekken als de kernwaarden in deze volgorde staan:

1.

Betrokkenheid. Je hebt gevoel voor en voelt je verantwoordelijk voor Rotary (en de maatschappij). Je bent betrokken.

2.

Beschikbaarheid. Omdat je je betrokken voelt, zul je ja zeggen als Rotary (of de maatschappij) iets van je vraagt. Je zegt ja als je enigszins kunt. Je gaat daarin ver. Je bent beschikbaar.

3.

Betrouwbaarheid. Als je ja hebt gezegd en een verantwoordelijkheid op je genomen hebt, kwijt je je van je taak. Je néémt je verantwoordelijkheid. Je doet wat je zegt. Daar kan Rotary (of de maatschappij) op vertrouwen. Je bent betrouwbaar.

Tot slot doet Ben Tilanus een verzoek aan de bovenbazen van Rotary: mogen de drie kernwaarden in deze volgorde staan? Dan wordt de trits zinvol. In een andere volgorde is de trits nonsens.

Dus Anthony, ook jouw keuze moet zijn: Betrokkenheid, Beschikbaarheid en Betrouwbaarheid.

Ik wens je fijne jaren binnen onze Rotary-club toe!